Breadcrumb

E-fakturor och nätfakturering

E-fakturor och nätfakturering

 

Information till leverantörer om social- och hälsovårdens inköpsfakturor från och med 1.1.2023

Meddelande till avtalsparter från välfärdsområdet
Faktureringsanvisningar till välfärdsområdet från och med 1.1.2023 
Kontaktuppgifter till välfärdsområdet

 

Kunderna har möjlighet att få fakturorna från Pargas stad som e-fakturor.

E-fakturor till privatpersoner

Konsumenters e-fakturor är elektroniska fakturor som konsumenterna får direkt till sin nätbank.

 

Se Pargas stads video om hur du enkelt beställer e-faktura!

Information om e-fakturor och dess ibruktagning får ni från er egen bank.

 

E-fakturor till företag

För att företagen ska kunna ta emot e-fakturor, måste företaget ingå avtal om emottagande av e-fakturor med sin bank. I samband med det skapas en OVT-kod. När företaget har detta, kan staden skicka fakturan som e-faktura. Meddela företagets e-fakturauppgifter till rondo@pargas.fi så kan kommande fakturor skickas som e-fakturor.

Att skicka fakturor till staden

Pargas stad emottar fakturor i elektronisk form. På det sättet kan vi göra behandlingen av fakturor smidigare och snabbare.

Vi ber er sända e-fakturorna till följande adress:
003701360825 (OVT)

Nätfakturorna distribueras via operatören Ropo Capital Oy (Enfo Oyj) vars förmedlingsadress är:
003714377140.

Ni kan också skicka fakturorna i pdf-format till adressen rondo@pargas.fi (en faktura/fil)

Ifall ni inte har möjlighet att skicka fakturor elektroniskt skall fakturorna skickas till följande adress:
Pargas stad
Brinkasvägen 1
21660 NAGU

Märk fakturan med avdelning/enhet/kostnadsställe/person som är beställare och eventuell annan information beställaren har begärt.

Faktureringsanvisningar där enheten Fastigheter är köpare.

Om fakturan saknar utförliga beställaruppgifter, kan vi bli tvungna att skicka den tillbaka då vi inte hittar den rätta beställaren.

Här kommer du till Skatteförvaltningens anvisningar gällande fakturornas innehåll.

OBS!
Om staden köper tjänster av en enskild näringsidkare (fma/firma), behöver vi få pensionsintyg (intyg över att företagaren har en ikraftvarande pensionsförsäkring). Om företagaren inte har pensionsförsäkring, avdras pensionsavgiften från den del av fakturan som gäller köp av tjänster (=arbete). Utbetalningen sker via löneavdelningen.

Betalningstiden ska vara minst 14 dagar, eftersom fakturorna ska cirkulera hos flera personer innan de kan betalas.

 


OMVÄND MOMSSKYLDIGHET
Pargas stad berörs inte av den omvända momsskyldigheten inom byggbranschen.

Stadens fo-nummer är: 0136082-5

Kontaktuppgifter:

Camilla Melén
Ekonomiassistent
camilla.melen@pargas.fi
040 192 3655