Ungdomsverkstaden Aktiva

Ungdomsverkstaden Aktiva

 

Aktiva är till för att vägleda dig ung 15-28 år, som inte studerar eller arbetar och/eller om du behöver stöd i att hitta din egen väg.

Bor du på annat håll i kommunen än i Pargas centrum, kommer vi överens om att träffas på ett ställe nära dig.

Aktiva ger handledning, råd och stöd i den sk. rådgivande verkstaden till allt som har att göra med utbildning och arbete, samt annat som har att göra med ditt liv. Arbetsmetoden är handledningsdiskussioner ca en gång i veckan. Tillsammans planerar och genomför vi en framtidsplan som kan innehålla utbildningsalternativ, arbetsmöjligheter, arbetsprövningsalternativ eller annan verksamhet. Du får råd och stöd i att söka till dessa t.ex. hur fylla i utbildnings- och arbetsansökningar, göra en meritförteckning, gå på en intervju eller urvalsprov. Verksamheten har en lågtröskel d.v.s. du kan själv vara i kontakt med oss och komma på besök!

Jenni Lindroos, individuell handledare/verksamhetsledare, jenni.lindroos@pargas.fi, 050 5962108

Uppsökande ungdomsarbete

Målet med det uppsökande ungdomsarbetet är att nå de unga under 29 år som är i behov av stöd och hjälp vid olika livssituationer. Arbete baserar sig på frivillighet och innebär inga krav på ungdomen. Kontakten mellan handledaren och den unga baserar sig på förtroende och vi jobbar i första hand med den information som den unga själv har gett. Samarbetet pågår så länge det finns behov och den unga är motiverad för samarbete.

Tillsammans med den unga planerar vi för framtiden vilket kan innehålla utbildningsalternativ, arbetsmöjligheter, rehabilitering osv. Vi hjälper till att skapa de myndighetskontakter som den unga behöver och deltar i samarbetsmöten ifall den unga så önskar. Många gånger sitter vi bara och pratar tillsammans med den unga och bollar tankar samt stöder den unga i sin situation.
Vem som helst kan vara i kontakt med uppsökande ungdomsarbete, den unga själv, någon inom familjen/släkten, kompisar mm. som är orolig över den ungas situation. Ingen remiss behövs eftersom det är frågan om lågtröskelverksamhet.

Martina Oksanen, uppsökande ungdomsarbetare, martina.oksanen@pargas.fi, 040 4885657


Kreativa startverkstaden

Verkstaden erbjuder dig daglig verksamhet. Den är till för att göra saker tillsammans, lära sig arbetsrutiner och öka självkännedomen. Tyngdpunkten är livshantering, att få nya erfarenheter, att göra olika uppgifter och att få en daglig rutin. Innehållet är varierande men kan vara t.ex. matlagning, jobbsökning, besök, hjälparbeten inom staden, grupp- och individuella arbeten.

Kreativa startverkstaden ger dig möjligheter att prova på olika verktyg och övningar i konkreta traditionella arbetsuppgifter med bl.a. återanvändbara material. Dessa kan vara t.ex. sömnad, tygtryck, reparera och måla möbler samt olika mindre hantverk.

Heini Brushane, Kreativa startverkstadens handledare, heini.brushane@pargas.fi, 040 4885656
Viveka Lindqvist, Kreativa startverkstadens handledare, viveka.lindqvist@pargas.fi, 044 3585795

Adress: Strandvägen 32, 21600 Pargas

www.aktiva.fi
https://www.instagram.com/aktiva_pargas/?hl=sv
https://www.facebook.com/aktiva21600
http://aktivapargas.blogspot.com/