Breadcrumb

Lediga jobb

Lediga jobb

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 300 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger vårt centrum nära de stora städerna: du kör till Åbo under en halv timme (23 km) och avståndet till Helsingfors  är 173 km och till Tammerfors 180 km.  Vi är en tvåspråkig ort, här kan du mycket väl använda båda inhemska språken.

Vår stad är en viktig arbetsgivare på orten och vi är totalt cirka 1 000 anställda. Vi har gjort upp vår stadsstrategi med temat Kreativ skärgård, vilket innebär bl.a. att vi är nyfikna, framåtsträvande och fördomsfria. Vi vågar lita på våra starka sidor och vara annorlunda – skulle du vilja bli en av oss?

Du hittar information om våra lediga arbetsplatser här på vår webbplats, i tjänsten Kuntarekry.fi,  i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på Arbetsministeriets webbplats www.mol.fi. 

 


SMÅBARNSPEDAGOGIK

 

Barnträdgårdslärar- och barnskötarvikariat

Inom småbarnspedagogiken i Pargas finns det pågående rekrytering av korttids- och långtidsvikariat för barnträdgårdslärare och barnskötare, kolla videon

I Pargas kommunområde finns det nio daghemsenheter och fem gruppfamiljedaghem. Skiftomsorg i Pargas kommunområde erbjuds i daghemmet Villa Kamomilla. Lämpliga arbetsuppgifter och arbetsenheter bestäms tillsammans med arbetstagaren/arbetssökanden. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor och på Kuntarekry.fi.

Utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken är önskvärt. Även studerande inom branschen är välkomna som vikarier. Lön enligt arbetskollektivavtal.

Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och en god arbetsgemenskap. Tyngdpunkter inom småbarnspedagogiken är skärgårdskultur, tvåspråkighet och utomhuspedagogik. Vi uppmuntrar till hänsyn, kreativitet och mångprofessionalitet.

Vänligen kontakta daghemsföreståndare Anna-Kajsa Sjöman, anna-kajsa.sjoman@pargas.fi tfn. 044 358 5712 om du är intresserad av att arbeta hos oss.
 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

 

Åldreomsorgsledare, vikariat, Houtskär

Pargas stad ledigförklarar på följande tjänst inom social- och hälsovården: 

ÄLDREOMSORGSLEDARE till äldreomsorgen i Pargas, Houtskär kommunområde. Anställningen är ett vikariat. 

Vi söker en vikarie för vår äldreomsorgsledare till Houtskärs kommunområde i Pargas för tiden 3.2.2022 – 13.12.2022. I uppgifterna ingår kundservice, förmansarbete, utvecklingsarbete och administrativa uppgifter. Som äldreomsorgsledare ansvarar du för det effektiverade boendet Fridhem, samt för hemvården på Houtskär.  Du kommer att vara en del i äldreomsorgsteamet i Pargas som består av sakkunniga och förmän inom hela kommunområdet. Du samarbetar också tätt med ditt eget team på Houtskär och med andra samarbetspartner och sakkunniga inom äldreomsorgen. Kunden och kvaliteten på vården och omsorgen är allra viktigast för oss. Vi arbetar aktivt för en bra gemenskap på arbetsplatsen. 

Vi förväntar oss att arbetet med äldre ligger dig varmt om hjärtat. Du arbetar på ett flexibelt och kundorienterat sätt och har en god samarbetsförmåga. Du kommunicerar naturligt på både svenska och finska. Som förman är du uppmuntrande och motiverande och du är även beredd att delta i det konkreta vård och omsorgsarbetet. 

Behörighetsvillkor: lämplig examen inom social- eller hälsovården samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i båda inhemska språken. 
Den valda ska ha ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Vi erbjuder dig ett mångsidigt och meningsfullt arbete inom en verksamhet som är under snabb utveckling, förmannens stöd, samt trevliga kolleger.  

Lön enligt kollektivavtal.

Välkommen att lämna in din ansökan! Kanske just du är vår nya teammedlem!

Närmare information äldreomsorgschef Ulrika S Lundberg, tfn 050 596 2614 eller ulrika.s.lundberg@pargas.fi

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 396765 Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 31.12.2021 kl. 12.00.

 

 

Socialhandledare, vikariat

Vi söker från 7.12.2021 till vårt team en vikarie för socialhandledare till vuxensocialarbetet. Vikariatet är först några veckor men kan förlängas vid behov. 

Socialhandledaren jobbar med vuxna personer och hjälper dem i olika utmaningar i livshantering. Tillsammans med kunden söker man alternativ för att förbättra livssituationen och motiverar till förändring.  Som socialhandledare har du möjlighet att hjälpa genom att fatta beslut om förebyggande och kompletterande utkomststöd och att lära ut ekonomihanteringen i form av systemet med förmedlingskonto.  

Arbetspunkten är i Pargas centrum men innefattar hela kommunen. Socialhandledaren är en del av socialarbetsteamet varifrån man får starkt kollegialt stöd av erfaren personal. 

Arbetsplatsen kultur är öppen, diskuterande och uppbyggande. 

Behörighetsvillkoren för socialhandledare är behörighet som socionom (YH) enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken. Tillfälligt kan en socionomstuderande som har tillräckliga förutsättningar att utöva yrket, anställas

Närmare information ges av socialservicechef Heidi Ulriksson, tel 040 4885570 eller heidi.ulriksson@pargas.fi 

 

Socialhandledare, vikariat, barnskyddet

Vikariat som socialhandledare under föräldraledighet under tiden 1.1.2022–7.3.2022. Det finns möjlighet att vikariatet förlängs.

Vi söker en trevlig medarbetare som har erfarenhet av och visioner om barnskyddet!

Familjeenheten vid Pargas stad är en arbetsgemenskap som blickar målmedvetet framåt och arbetar med barnfamiljer inom socialvården och barnskyddet. Pargas stad utvecklar kraftigt sina tjänster för barnfamiljer utgående från en systemisk modell där utgångspunkten för arbetet är mångaktörskap och tjänster erbjuds i den naturliga miljön för barn och familjer. Tjänsterna för barnfamiljer i Pargas stad är väl och mångsidigt resurserade.

Till arbetsuppgifterna för socialhandledare inom barnskyddet hör socialhandledning enligt socialvårdslagen samt kontinuerlig utveckling av arbetssätt och arbetsmetoder i ett mångprofessionellt team som består förutom av socialhandledaren även av en socialarbetare och en familjearbetare. Pargas är en tvåspråkig stad som stödjer språkstudier.

Vi förväntar oss att du har erfarenhet av barnskyddet. Därtill förväntar vi oss att du är öppen, engagerad och utvecklingsorienterad och att du vågar göra saker på ett annorlunda sätt.

Vi erbjuder dig:
•    Stöd av ett systemiskt team
•    Möjlighet att jobba på distans varje vecka
•    Stöd för studier i finska eller svenska
•    Möjlighet till arbetshandledning individuellt och i grupp
Vi lovar dig:
•    Stöd från platschefen
•    Flexibelt och människonära ledarskap
•    Öppen och konstruktiv diskussionskultur
•    Positiv och trevlig arbetsgemenskap och bra arbetsklimat

Behörighetsvillkoren är behörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt god förmåga att i skrift och tal använda båda inhemska språken. Vid behov stödjer arbetsgivaren språkstudier. 

Den valda ska före mottagandet av tjänsten uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002). Språkkunskaperna visas genom intyg. Vikariatet besätts enligt överenskommelse och med en prövotid på en månad.

Mer information om vikariatet som socialhandledare ges av tf. enhetschef Anna Tähtinen, tfn 040 488 6091, anna.tahtinen@pargas.fi.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 400403. Ansökan med tillhörande bilagor kan även skickas till social- och hälsovårdsavdelningen till adressen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till socialcentralen@pargas.fi. Ansökningstiden går ut 22.12.2021 kl. 12.00.

 

Sjukskötare, vikariat, hemsjukhuset

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar ett vikariat som SJUKSKÖTARE med arbetspunkt hemsjukhuset 17.1.2022- 31.8.2022. 

Arbetet i hemsjukhuset är självständigt, mångsidigt och omväxlande. Hemsjukhuset är ett alternativ till avdelningsvård, och innebär polikliniska besök eller besök i patientens hem. Tidvis ingår även arbete på den akuta avdelningen. Hemsjukhuset har till förfogande sin egen bil, men du behöver körkort och körkunnande.

Sjukvården i hemsjukhuset är krävande och omfattar flera specialområden, till exempel sårvård, blodtransfusioner, krävande smärtvård och annan kontinuerlig uppföljning av patientens mående.

Arbetet görs i två skift. Vi erbjuder bra introduktion för arbetet och stöd av en motiverad arbetsgemenskap. Uppgiften förutsätter likaså goda samarbets- och samspelsförmågor och en patientcentrerad inställning till vårdarbete. 

Behörighetsvillkoren:

Sjukskötare YH eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå: specialsjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och i skrift använda svenska och finska språken.

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar §48 förutsätter. 

Lön enligt SOTE-avtal.

Dessutom vi förutsätter:

Giltigt körkort och körkunnande, men egen bil behövs inte

Som merit ses iv-erfarenheten och tidigare arbetserfarenhet av vård i hemmet.

Förfrågningar, avdelningsskötare Jaana Orava tfn 0404885524

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 400293. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 31.12.2021

 

Sjukskötar- och närvårdarvikariat, Hälsovårdscentralens akutavdelning

Pargas stads hälsovårdsenhet söker dig SJUKSKÖTARE och NÄRVÅRDARE till Hälsovårdscentralens akutavdelning för inhopp, kortare och längre vikariat under tiden 23.8.2021 – 2.1.2022 (ev fortsättning) Anställningar sker under rekryteringen. Vi uppskattar att du har LOVe och för sjukskötare i.v-lovet i kraft.

På avdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet är mångprofessionellt och omväxlande med ett kunnande arbetsteam. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är legitimerad sjukskötarexamen eller närvårdarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för vårdarbete och intresse för att förverkliga ett rehabiliterande arbetssätt i vården. 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 
Grundlön för sjukskötare 2548,32€
Grundlön för närvårdare 2249,46€ 

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. 

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnyckel 379386.
Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 31.12.2021 kl 12.

Förfrågningar, tf. Vårdchef Janette Sundqvist tel.  040 488 5503 eller
avdelningsskötare Jaana Orava tfn. 040 488 5524 

 


Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat: NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 134087. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi

Närmare information ges av Maarit Silván tfn 050 596 2615 eller Monika Gestranius   tfn 044 358 5840.

 

Närvårdare till äldreomsorgens enheter, längre och kortare vikariat Pargas

Pargas stad ledigförklarar följande vikariat inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgens enheter i Björkebo/Pargas, Regnbågen/Korpo, Grannas/Nagu, Fridhem/Houtskär och Aftonro/Iniö. Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat som närvårdare (korttidsvikariat och andra vikariat).

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp.

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Fyll i en ansökan så kontaktar vi dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Närmare information ges av

ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
äldreomsorgsledare Johanna Rankio / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 364910. Ansökan med relevanta intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi. 
    

 

Semester- och arbetsledighetsvikarier inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper

Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper (socionom, närvårdare, sjukskötare.

 

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

SJUKSKÖTARE
Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. 

NÄRVÅRDARE
Behörighetsvillkor: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

VÅRDBITRÄDE
Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

ANSTALTSBITRÄDE
Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

Kontakta:

 • vårdchef Suvi Simelius-Nieminen 040 8210606
 • tf ansvarig sjukskötare Susanna Peltola-Roos 040 488 5507
 • avdelningsskötare Jaana Orava / Bäddavdelning 040 488 5524
 • avdelningsskötare Sari Gustafsson / Malmkulla 040 488 5843
 • äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
 • äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
 • äldreomsorgsledare Johanna Rankio / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
 • ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957
 • ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen  / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
 • enhetschef Ulrika Lundberg / äldreomsorgsenheten, Pargas 050 596 2614
 • ansvarig handledare Maarit Silván / hemvård, Pargas 050 596 2615
 • ansvarig handledare Monika Gestranius / hemvård Pargas 044 358 5840
 • ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
 • minneskoordinator Emma Soveri / dagverksamhet för äldre 050 569 1814

eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Stödpersonverksamhet inom handikappservice

Handikappservicen i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar och vuxna personer som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. Stödpersonen stöder och hjälper under fritidsaktiviteter.  

Stadens handikappservice gör ett tidsbundet uppdragsavtal med stödpersonen för ett kalenderår åt gången. Stödpersonen bör vara minst 16 år gammal.  Stödpersonstimmar kan beviljas högst 10 timmar/månad. Arvodet är 10 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 60€/2mån. Ifall den stödbehövande är minderårig skall stödpersonen visa upp ett straffregisterutdrag innan hen inleder sitt uppdrag.

Stödpersonen får ej vara en anhörig till den stödbehövande. Stödpersonen binder sig till gemensamt uppsatta mål. Stödbehövande/vårdnadshavaren till stödbehövande kommer tillsammans med stödpersonen överens om träffarnas innehåll.

Närmare information ges av socialhandledare Tarja Teijula, tfn 040 488 6083 eller  tarja.teijula@pargas.fi 

 

KAAREA

Kock till skärgården