Breadcrumb

Lediga jobb

Lediga jobb

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 300 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger vårt centrum nära de stora städerna: du kör till Åbo under en halv timme (23 km) och avståndet till Helsingfors  är 173 km och till Tammerfors 180 km.  Vi är en tvåspråkig ort, här kan du mycket väl använda båda inhemska språken.

Vår stad är en viktig arbetsgivare på orten och vi är totalt cirka 1 000 anställda. Vi har gjort upp vår stadsstrategi med temat Kreativ skärgård, vilket innebär bl.a. att vi är nyfikna, framåtsträvande och fördomsfria. Vi vågar lita på våra starka sidor och vara annorlunda – skulle du vilja bli en av oss?

Du hittar information om våra lediga arbetsplatser här på vår webbplats, i tjänsten Kuntarekry.fi,  i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på Arbetsministeriets webbplats www.mol.fi. 


KOMMUNIKATIONSCHEF

Pargas stad ledigförklarar befattningen som kommunikationschef. Kommunikationschefen har huvudansvaret för stadens marknadsföring och kommunikationstjänster. Kommunikationstjänster ansvarar för extern och intern kommunikation och för invånar- och imagemarknadsföring.

Kommunikationschefen är huvudredaktör för publikationer och webbsidor och sköter de praktiska kontakterna till medierna samt stadens Pr-verksamhet. Kommunikationschefen koordinerar och utvecklar stadens kommunikation och ansvarar även för stadens kundservice och för utvecklingen av den vid servicepunkterna.

Behörighetsvillkoren är lämplig högskoleexamen med studier i kommunikation, information 
och marknadsföring samt informatörserfarenhet eller erfarenhet av organisationskommunikation. 

Språkkraven är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.     


Ansökningarna riktas till Pargas stadsstyrelse och lämnas in elektroniskt till 
www.kuntarekry.fi,arbetsnyckel 373479 eller till adressen pargas@pargas.fi . Ansökningarna kan även lämnas in under adressen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas. Till ansökningshandlingarna ska bifogas examensintyg, arbetsintyg och eventuella språkintyg.

Ansökningstiden går ut 9.8.2021 kl.16.00.


Tilläggsinformation ges av stadsdirektör Patrik Nygrén 040-5114383, personalchef Peter 
Lindroos 044-3585832, eller näringslivschef Tomas Eklund, 040 488 5675, förnamn.efternamn@pargas.fi 

 

FÖRVALTNINGSCHEF

Tjänsten som förvaltningschef ledigförklaras på nytt. De som tidigare har sökt tjänsten beaktas på nytt när tjänsten tillsätts.


Vi söker en driven och resultatinriktad förvaltningschef för att leda sektorn förvaltningstjänster efter att vår stadsjurist går i pension. Tjänsten som förvaltningschef är nyinrättad, dina särskilda kompetenser och styrkor har en betydelse för vilka uppgifter du kommer att ansvara för.
Förvaltningschefen leder och utvecklar förvaltningsprocesser i Pargas stad och ansvarar för juridisk rådgivning gällande stadens verksamhet och procedurer. Förvaltningschefen förbereder och verkställer beslut i stadsstyrelse och – fullmäktige samt fungerar som mötessekreterare.
Behörighetsvillkoren för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen.  Språkkraven är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Relevant juridisk utbildning och kunnande ses som en stark merit.


Vi förutsätter att du har god kännedom av kommunal lagstiftning och erfarenhet av krävande förvaltningsuppgifter inom den kommunala sektorn. Dessutom värdesätter vi erfarenhet av kunskapsbaserat ledarskap och intresse för att förnya och utveckla digitaliserade processer.
Vårdreformen kan förorsaka ändringar i tjänsteförhållandet i samband med omorganiseringar av verksamheten inom kommunsektorn.


Ansökningarna riktas till Pargas stadsstyrelse och lämnas in elektroniskt till www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 367166 eller till adressen pargas@pargas.fi . Ansökningarna kan även lämnas in under adressen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas. Till ansökningshandlingarna ska bifogas examensintyg, arbetsintyg och eventuella språkintyg.

Ansökningstiden går ut 9.8.2021 kl.16.00.


Tilläggsinformation ges av stadsdirektör Patrik Nygrén 040-5114383, eller personalchef Peter Lindroos 044-3585832) förnamn.efternamn@pargas.fi 
 

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING

Timlärare i gymnastik och hälsokunskap, 24.8.2021-5.6.2022, Sarlinska skolan och Pargas svenska gymnasium

Eftisledare för enskild elev, 16.8.2021-3.6.2022, Kyrkbackens skola
 

SMÅBARNSPEDAGOGIK

Barnträdgårdslärar- och barnskötarvikariat

Inom småbarnspedagogiken i Pargas finns det pågående rekrytering av korttids- och långtidsvikariat för barnträdgårdslärare och barnskötare, kolla videon

I Pargas kommunområde finns det nio daghemsenheter och fem gruppfamiljedaghem. Skiftomsorg i Pargas kommunområde erbjuds i daghemmet Villa Kamomilla. Lämpliga arbetsuppgifter och arbetsenheter bestäms tillsammans med arbetstagaren/arbetssökanden. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor och på Kuntarekry.fi.

Utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken är önskvärt. Även studerande inom branschen är välkomna som vikarier. Lön enligt arbetskollektivavtal.

Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och en god arbetsgemenskap. Tyngdpunkter inom småbarnspedagogiken är skärgårdskultur, tvåspråkighet och utomhuspedagogik. Vi uppmuntrar till hänsyn, kreativitet och mångprofessionalitet.

Vänligen kontakta daghemsföreståndare Monika Karlsson,  monika.karlsson@pargas.fi, tfn. 050 533 3478 om du är intresserad av att arbeta hos oss.
 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

 

Pargas stad förlänger ansökningstiden för tjänsten som vårdchef

Är du intresserad av att arbeta i den vackra skärgårdsstaden Pargas? Då tjänsten som VÅRDCHEF nu är vakant, söker vi till den välfungerande hälsovårdsenheten en ny chef. Vi erbjuder dig ett meningsfullt, omväxlande och intressant arbete med möjligheter till aktivt utvecklingsarbete inom enheten och i samarbete med andra enheter inom social- och hälsovårdsavdelningen. 

Vårdchefen leder, ansvarar och utvecklar vårdarbetet. Behörighetsvillkoren för uppgiften är lämplig examen på magisternivå eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen samt god förmåga i tal och skrift använda de svenska och finska språken.

Vi förväntar oss god samarbets- och organisationsförmåga av vårdchefen. Som merit räknas erfarenhet och kännedom om branschen samt ledarskap. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. 

Lönen fastställs enligt tjänstekollektivavtal. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Förfrågningar kan göras till social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström tfn. 040 688 5497 (miia.lindstrom@pargas.fi), eller tf överläkare Kenneth Wilson (kenneth.wilson@pargas.fi).

Vi önskar i första hand elektroniska ansökningar via tjänsten www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 352038. Ansökan med relevanta betyg och intyg kan också skickas till adressen: Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller till socialcentralen@pargas.fi senast 30.8.2021 kl. 12.00. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

 

Sjukskötare, Pargas hälsostation

Pargas stads hälsovårdsenhet lediganslår en befattning som SJUKSKÖTARE på Pargas hälsostation.  Till arbetsuppgifterna hör att arbeta i ett mångprofessionellt team, att självständigt och i samarbete med teamet förverkliga vården.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är legitimerad sjukskötarexamen. Vi söker dig som har förmåga att arbeta självständig. Arbetet förutsätter flexibilitet, samt förändrings- och utvecklingsfärdighet. Vi erbjuder introduktion till arbetet.

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnyckel 372098.  
Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Kirsi Lehtikankare, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentralen@pargas.fi senast den 8.8 kl. 12.00.  Intervjuer 12.8.


Förfrågningar, tf. ansvarig sjukskötare Susanna Peltola-Roos tel. 040 488 5507 eller tf vårdchef Janette Sundqvist  tel.  040 488 5503

 

Närvårdare, äldreomsorgen, Björkebo

Är du den vi söker till uppgiften som närvårdare till Björkebo i Pargas? 

Björkebo är ett effektiverat serviceboende för äldre i Pargas centrum. 

Närvårdaren deltar i planeringen, genomförandet och utvärderingen av vården och omsorgen av kunderna på boende enheten. Du arbetar utgående från kundens egna resurser på ett rehabiliterande sätt. Arbetet är självständigt, men samtidigt är du en del av ett mångprofessionellt team. Vi önskar att du är flexibel, har en god samarbetsförmåga och har lätt för att ta initiativ. Det är en fördel ifall du har erfarenhet inom äldreomsorgen.

Behörighetsvillkoren är legitimerad närvårdare i Finland samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi rekommenderar vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi erbjuder dig ett mångsidigt arbete i ett mångprofessionellt team inom äldreomsorgen, en bra inskolning och möjlighet till utveckling. Arbetet är skiftesarbete. 

Tilläggsinformation ger socialhandledare Klara Bussman, tfn. 0400 202 848 eller 040-488 4363 eller klara.bussman@pargas.fi må-to kl. 8.00-16.00.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 376414. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 20.8.2021 kl. 12:00. Intervjuer hålls v. 35.
 

 

Närvårdare, hemvård, äldreomsorgen

Pargas är en tvåspråkig skärgårdsstad vars centrum finns 25 km från Åbo. Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer.

Vi söker två närvårdare för intensifierad hemvård och hemförlovningsteamet i Pargas stad.

Närvårdarens arbete i hemvården är klientorienterat och rehabiliterande vårdarbete som sker hemma hos klienten. Arbetet omfattar utöver primärvård även sjukvårdsuppgifter. Syftet med arbetet är att ge stöd och vård till klienter som inte har anhöriga som kan hjälpa och som behöver stöd i vardagliga sysslor och aktiviteter.

Eftersom verksamheten växer söker vi nu närvårdare till ett team som ger klienterna intensifierad hemvård i enlighet med ett nytt koncept. Samma team ansvarar även för hemförlovningen, bedömningen och rehabiliteringen av nya klienter inom hemvården.
Arbetet i hemvården är självständigt, rörligt och omväxlande. Närvårdarna arbetar i morgon- och kvällsskift. Sjukskötarna arbetar som stöd för närvårdarna i hemvårdens team och teamledarna ser till att arbetet löper smidigt. Vi är en utvecklingsvänlig arbetsgemenskap. Därför erbjuder vi dig ett jobb där du kan utvecklas yrkesmässigt och utnyttja dina kunskaper mångsidigt. Vi har både svensk- och finskspråkiga anställda i våra team. Vårt arbetsklimat är öppet och uppmuntrande.
 
Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi uppskattar förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga.

Vi förutsätter att du har en närvårdarexamen eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lönen bestäms enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. På grund av arbetets natur bör sökanden ha ett giltigt körkort. Även kunskap om vård av minnessjuka räknas som en merit.

Vi önskar i första hand elektroniska ansökningar senast 15.8.2021 via tjänsten www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 372295. Ansökan med relevanta betyg och intyg kan också skickas till adressen: Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller till  socialcentralen@pargas.fi.

Ta gärna kontakt om du vill höra mer om vårt arbete i hemvården. 

Tilläggsinformation: under tiden 19–30.7 teamledare, ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen, tfn 040 488 5566, och under tiden 9–13.8 servicechef Krista Hyytiäinen, tfn 040 141 7394.

 


Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat: NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 134087. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi

Närmare information ges av Maarit Silván tfn 050 596 2615 eller Monika Gestranius   tfn 044 358 5840.

 

Närvårdare till äldreomsorgens enheter, längre och kortare vikariat Pargas

Pargas stad ledigförklarar följande vikariat inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgens enheter i Björkebo/Pargas, Regnbågen/Korpo, Grannas/Nagu, Fridhem/Houtskär och Aftonro/Iniö. Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat som närvårdare (korttidsvikariat och andra vikariat).

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp.

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Fyll i en ansökan så kontaktar vi dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Närmare information ges av

ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
äldreomsorgsledare Johanna Rankio / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 364910. Ansökan med relevanta intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi. 
    

 

Semester- och arbetsledighetsvikarier inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper

Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper (socionom, närvårdare, sjukskötare.

 

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

SJUKSKÖTARE
Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. 

NÄRVÅRDARE
Behörighetsvillkor: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

VÅRDBITRÄDE
Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

ANSTALTSBITRÄDE
Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

Kontakta:

 • vik vårdchef Janette Sundqvist/ skärgården 040 488 5503
 • vik avdelningsskötare Jaana Orava / Bäddavdelning 040 488 5524
 • avdelningsskötare Sari Gustafsson / Malmkulla 040 488 5843
 • äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
 • äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
 • äldreomsorgsledare Johanna Rankio / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
 • ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957
 • ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen  / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
 • enhetschef Ulrika Lundberg / äldreomsorgsenheten, Pargas 050 596 2614
 • ansvarig handledare Maarit Silván / hemvård, Pargas 050 596 2615
 • ansvarig handledare Monika Gestranius / hemvård Pargas 044 358 5840
 • ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
 • minneskoordinator Emma Soveri / dagverksamhet för äldre 050 569 1814

eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Stödpersonverksamhet inom handikappservice

Handikappservicen i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar och vuxna personer som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. Stödpersonen stöder och hjälper under fritidsaktiviteter.  

Stadens handikappservice gör ett tidsbundet uppdragsavtal med stödpersonen för ett kalenderår åt gången. Stödpersonen bör vara minst 16 år gammal.  Stödpersonstimmar kan beviljas högst 10 timmar/månad. Arvodet är 10 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 60€/2mån. Ifall den stödbehövande är minderårig skall stödpersonen visa upp ett straffregisterutdrag innan hen inleder sitt uppdrag.

Stödpersonen får ej vara en anhörig till den stödbehövande. Stödpersonen binder sig till gemensamt uppsatta mål. Stödbehövande/vårdnadshavaren till stödbehövande kommer tillsammans med stödpersonen överens om träffarnas innehåll.

Närmare information ges av socialhandledare Tarja Teijula, tfn 040 488 6083 eller  tarja.teijula@pargas.fi