Breadcrumb

Lediga jobb

Lediga jobb

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 100 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger vårt centrum nära de stora städerna: du kör till Åbo under en halv timme (23 km) och avståndet till Helsingfors  är 173 km och till Tammerfors 180 km.  Vi är en tvåspråkig ort, här kan du mycket väl använda båda inhemska språken.

Vår stad är en viktig arbetsgivare på orten och vi är totalt cirka 1 000 anställda. Vi har gjort upp vår stadsstrategi med temat Kreativ skärgård, vilket innebär bl.a. att vi är nyfikna, framåtsträvande och fördomsfria. Vi vågar lita på våra starka sidor och vara annorlunda – skulle du vilja bli en av oss?

Du hittar information om våra lediga arbetsplatser här på vår webbplats, i tjänsten Kuntarekry.fi,  i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på Arbetsministeriets webbplats www.mol.fi. 

 

NÄRINGSLIVSTJÄNSTER

Projektledare (80%) för Åboland till projektet ” Varsinais-Suomen ruokasektorin koordinaatiohanke” för perioden 1.9.2022 – 31.3.2024.

Projektet är nära kopplat till verksamheten i det nationella projektet för samordning av livsmedelssektorn - lokal mat, ekologisk mat och naturprodukter och fungerar som regional motsvarighet till det nationella projektet (https://aitojamakuja.fi/) och finansieras av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Målsättningen med detta regionala projekt är att öka livsmedelsföretagens tillväxt- och utvecklingspotential genom nya nätverk och partnerskap, aktiv dialog samt utbyte och spridning av information.

Projektet strävar till att stärka samarbetet mellan utbildningsinstitutioner inom livsmedelssektorn för att göra sektorn mer attraktiv och för att aktivera nytt entreprenörskap. 

Projektledarens roll är att stödja tillväxten och utvecklingen av företag inom livsmedelssektorn i Åboland genom partnerskapsnätverk, aktiv kommunikation och produktion och implementering av ny information.

Till projektledarens uppgifter hör informations- och planeringsarbete, samarbete med olika nätverk och aktörer inom branschen samt konkret kundkontakt. 

Av projektledaren krävs kunskap om livsmedelssektorn samt företagande, en god social kompetens kombinerat med initiativförmåga och samarbetsvilja. 
Personen bör kunna kommunicera åtminstone på svenska och finska, ha beredskap att arbeta både självständigt och tillsammans med de övriga anställda i projektet samt förväntas ha tillgång till egen bil och beredskap att resa i regionen.

För mer information kontakta Näringslivschef Tomas Eklund, tomas.eklund@pargas.fi 

Vi önskar att ansökningarna i första hand lämnas in elektroniskt via tjänsten ww.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 442966. Ansökan med tillhörande bilagor kan även skickas till adressen: Pargas stad, näringslivstjänster Tomas Eklund, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller till tomas.eklund@pargas.fi senast 1.6.2022 kl. 12.00.
 

 

BIBLIOTEKET

Bibliotekarie, visstidsanställning

 

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING

Timlärare med klassläraruppgifter, vistidsanställning, Kyrkbackens skola

Timlärare med specialläraruppgifter, visstidsanställning, Kyrkbackens skola

Vikarie i gymnastik och hälsokunskap, visstidsanställning, Sarlinska skolan och Pargas svenska gymnasium

Timlärare i modersmål och litteratur, visstidsanställning, deltid, Sarlinska skolan

 

SMÅBARNSPEDAGOGIK

Barnskötare, visstidsanställning, daghemmet Villa Kamomilla

Barnträdgårdslärar- och barnskötarvikariat

Inom småbarnspedagogiken i Pargas finns det pågående rekrytering av korttids- och långtidsvikariat för barnträdgårdslärare och barnskötare, kolla videon

I Pargas kommunområde finns det nio daghemsenheter och fem gruppfamiljedaghem. Skiftomsorg i Pargas kommunområde erbjuds i daghemmet Villa Kamomilla. Lämpliga arbetsuppgifter och arbetsenheter bestäms tillsammans med arbetstagaren/arbetssökanden. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor och på Kuntarekry.fi.

Utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken är önskvärt. Även studerande inom branschen är välkomna som vikarier. Lön enligt arbetskollektivavtal.

Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och en god arbetsgemenskap. Tyngdpunkter inom småbarnspedagogiken är skärgårdskultur, tvåspråkighet och utomhuspedagogik. Vi uppmuntrar till hänsyn, kreativitet och mångprofessionalitet.

Vänligen kontakta daghemsföreståndare Anna-Kajsa Sjöman, anna-kajsa.sjoman@pargas.fi tfn. 044 358 5712 om du är intresserad av att arbeta hos oss.
 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

 

Ergoterapeut

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en ordinarie vakans som ERGOTERAPEUT med början den 29.8. eller enligt överenskommelse.

Till ergoterapeuts arbetsuppgifterna hör att bedöma behov av ergoterapi till barn och unga samt individuell handledning och rådgivning. Arbetet innefattar bedömning och terapi, samarbete med barnens föräldrar och andra aktörer som tar hand om klienten och familjen dessutom bedömning av hjälpmedelsbehov.

Uppgiften förutsätter god samarbets- och samspelsförmåga samt en patientcentrerad inställning till vårdarbete. Olika nätverk är en del av ditt arbete. Vi uppskattar arbetserfarenhet som ergoterapeut med barn och unga. Körkort är nödvändigt och arbetet förutsätter till viss del användning av egen bil. 
Vi erbjuder dig ett mångsidigt arbete i en entusiastisk, mångprofessionell arbetsgemenskap, bra stöd från kolleger och förmän, intressanta och utmanande uppgifter och möjlighet att arbeta inom en uppmuntrande arbetsgemenskap. Du har möjlighet att delta i skolningar, som stöder ditt arbete och utvecklar ditt kunnande.

Behörighetsvillkoren:

Ergoterapeut YH eller tidigare examen på institutnivå. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Studerande i slutskedet av studierna beaktas också.

Språkkrav är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

Innan arbetet tas emot bör den som väljs visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (505/2002) samt ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 och § 48 a. Prövotiden är sex (6) månader.

Lön enligt SOTE-avtal.

Förfrågningar, ansvarig fysioterapeut Carola Selin tfn 0407256028 eller vårdchef Suvi Simelius-Nieminen tfn 0408210606

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 436273. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social-och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 25.5.2022. Ansökningar returneras inte.
 

Tandskötare

Nu ledigförklaras på nytt en befattning som TANDSKÖTARE I PARGAS KOMMUNOMRÅDE.

Inom Pargas stads tandvårdscentraler jobbar nio tandläkare. Vi söker nu en tandskötare till Nagu och Korpo tandvårdsmottagningar. Tandskötarens uppgifter är att assistera tandläkaren och munhygienisten, sköta instrumentvården, beställa varor och sköta i viss mån tidsbeställningen. Den valda tandskötaren förväntas kunna ta initiativ och ha förmågan att jobba självständigt med patienter i form av egenvårdsinstruktion och profylaktisk munvård. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av självständigt arbetande.

Behörighetskraven är tandskötarexamen eller närvårdare med inriktning på tandvård. Dessutom krävs tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Arbetet inleds enligt överenskommelse. Lönen bestäms enligt SH-avtalet. Innan arbetsförhållandet inleds uppvisas godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet. Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i Lagen om smittsamma sjukdomar. Därtill förutsätts tillräckligt skydd mot Covid -19 enligt smittskyddslagens tillfälliga paragraf 48 a. För anställningen tillämpas en prövotid på fyra månader. 

Närmare information ges av ansvarige munhygienisten Barbro Mattsson-Salminen tfn 050 4722068 (kl 8-12 tors-fre), barbro.mattsson-salminen@pargas.fi .

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 409723.  Ansökan med tillhörande betyg kan vid behov skickas till adressen Pargas stad, social och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till socialcentralen@pargas.fi senast den 30.6.2022 kl. 16.00

 

Anstaltvårdare, munhälsovården
 

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en ordinarie vakans som ANSTALTSVÅRDARE med arbetspunkt munhälsovården från och med 1.8.2022 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifterna innehåller städning på tandläkarmottagningen och instrumentvård. Vi förutsätter att den som väljs kan utföra uppgifterna självständigt, kan ta egna initiativ och vara flexibel. Uppgiften förutsätter noggrannhet och initiativförmåga. Intresse och erfarenhet av städning räknas som merit. 

Behörighetsvillkoren:

Examen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, anstaltvårdarexamen eller längre arbetserfarenhet inom branschen. Vi beaktar även ansökningar av studeranden inom branschen. 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 och § 48 a. Innan arbetet tas emot bör den som väljs visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är sex (6) månader.

Lön enligt SOTE-avtal.

Förfrågningar, ansvarig munhygienist Barbro Mattsson-Salminen tfn 050 472 2068 eller vårdchef Suvi Simelius-Nieminen tfn 040 821 0606

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 440134. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social-och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 22.5.2022. Ansökningar returneras inte.

 

Socialhandledare

Välkommen på jobb till social- och familjeenheten i Pargas! Vi söker en socialhandledare till en ordinarie tjänst inom socialt arbete för vuxna.

Vi på social- och familjeenheten i Pargas ser det som viktigt att vi har ett bra arbetsklimat och att våra anställda orkar i sitt arbete. Vi anser att klienten får bästa möjliga service när den anställda mår bra. Vi stöttar varandra i svåra tider och vi har god sammanhållning. I klientarbetet betonar vi genuin, öppen närvaro och genuint, öppet bemötande. I vårt arbete är klienten alltid i fokus. 

Som socialhandledare arbetar du med vuxna och vägleder dem i olika utmaningar med livskompetens och kartlägger deras servicebehov. Du fattar beslut om förebyggande och kompletterande utkomststöd och hjälper till med ekonomihantering bl.a. med hjälp av förmedlingskonto. Socialhandledaren är en del av teamet för socialt arbete för vuxna som består av socialarbetare, socialhandledare, närarbetare, kontorsanställda och en ledande socialarbetare. 

Av dig förväntar vi oss ett klientorienterat, reflekterande och utvecklingsorienterat arbetssätt och vi ser gärna att du är öppen, har god samarbetsförmåga och att du vågar göra saker på ett annorlunda sätt. Vi uppskattar din erfarenhet av arbete med vuxna. Körkort är nödvändigt. Social- och familjeenheten har en leasingbil, men vi önskar att du har möjlighet att använda egen bil. Pargas är en tvåspråkig stad och på social- och familjeenheten får du chans att berika dina språkkunskaper. Pargas stad stödjer språkstudier om du känner ett behov av att repetera det andra inhemska språket.
 
Som stöd i ditt arbete erbjuder vi dig:

•    stöd från platschefen
•    möjlighet att jobba på distans varje vecka
•    stöd för studier i finska eller svenska
•    möjlighet till arbetshandledning individuellt och i grupp
•    öppen och konstruktiv diskussionskultur.

Behörighetsvillkoren är behörighet som socionom enligt 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt god förmåga att i skrift och tal använda båda inhemska språken. Vid behov stödjer arbetsgivaren språkstudier. Lönen är 2550,39 € i månaden.

Den som väljs till tjänsten ska visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002) innan hen tar emot tjänsten. Språkkunskaperna visas genom intyg. Prövotiden är sex månader.

Mer information om tjänsten som socialhandledare ges av social- och familjeenhetschef Anna Tähtinen, 040 488 6091, anna.tahtinen@pargas.fi.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 439309. Ansökan med tillhörande bilagor kan även skickas till social- och hälsovårdsavdelningen till adressen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till socialcentralen@pargas.fi. Ansökningstiden går ut 27.5.2022 klo 12.

 

Sjukskötare, hemvården

Vi söker en sjukskötare till hemvården i Pargas centrumområde. I ditt team ansvarar du som sjukskötare för klienternas sjukvård, främjandet av deras hälsa och förebyggande vård. Du leder även arbetet för närvårdarna i ditt team. Du får planera, utveckla och verkställa stödet som klienterna behöver tillsammans med ditt eget team och ett mångprofessionellt expertteam. 

Arbetet i hemvården är självständigt, rörligt och omväxlande. Sjukskötarna inom hemvården arbetar i morgonskift på vardagar. Vi är en utvecklingsvänlig arbetsgemenskap. Därför erbjuder vi dig ett jobb där du kan utvecklas yrkesmässigt och utnyttja dina kunskaper i mångsidiga arbetsuppgifter. Vi har både svensk- och finskspråkiga anställda i våra team. Vårt arbetsklimat är öppet och uppmuntrande. 

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt förhållningssätt. Vi uppskattar förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga. Vi fäster större vikt vid ditt intresse för tjänster för äldre än tidigare arbetserfarenhet i branschen. Vi skolar in dig i arbetet och därför kan du modigt söka jobbet även om du inte har erfarenhet av att jobba i hemvården.

Vi förutsätter att du har en sjukskötarexamen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska. Lönen bestäms enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. På grund av arbetets natur bör sökanden ha ett giltigt körkort.

Vi önskar i första hand elektroniska ansökningar via tjänsten www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 439064. Ansökan med relevanta betyg och intyg kan också skickas till adressen: Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller till socialcentralen@pargas.fi senast 26.5.2022 kl. 12.00.

Ta gärna kontakt om du vill höra mer om vårt arbete i hemvården. Teamledare Monika Gestranius: tfn 044 358 5840, monika.gestranius@pargas.fi.

 

Närvårdare , hemvården 

Närvårdarens arbete i hemvården är kundorienterad och rehabiliterande vård och omsorg som sker hemma hos kunden. Arbetet omfattar förutom primärvård även sjukvårdsuppgifter. Syftet med arbetet är att ge stöd och vård till kunder som behöver stöd i vardagliga sysslor och aktiviteter.

Arbetet i hemvården är självständigt, rörligt och omväxlande. Närvårdarna arbetar i morgon- och kvällsskift. Sjukskötare arbetar i hemvårdens team som stöd för närvårdarna och teamledarna ser till att arbetet löper smidigt. Vi är en utvecklingsvänlig arbetsgemenskap. Därför erbjuder vi dig en arbetsplats där du kan utvecklas i ditt yrke och mångsidigt utnyttja dina kunskaper i ditt arbete. Vi har både svensk- och finskspråkiga anställda i våra team. Vårt arbetsklimat är öppet och uppmuntrande.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt förhållningssätt. Vi uppskattar förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga.

Vi förutsätter att du har en närvårdarexamen eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska. Lönen bestäms enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. På grund av arbetets natur bör sökanden ha ett giltigt körkort.

Vi önskar i första hand elektroniska ansökningar via tjänsten www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 439094. Ansökan med relevanta betyg och intyg kan också skickas till adressen: Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller till socialcentralen@pargas.fi senast 26.5.2022 kl. 12.00.

Ta gärna kontakt om du vill höra mer om vårt arbete i hemvården. Vi skolar in dig i arbetet och därför kan du modigt söka jobbet även om du inte har erfarenhet av att jobba i hemvården.

Tilläggsinformation ges av teamledare Monika Gestranius, tfn 044 358 5840, monika.gestranius@pargas.fi

 

 

Närvårdare till äldreomsorgen i Korpo

Korpo ligger i den vackra åboländska skärgården där havet och naturen är starkt närvarande.

Vi söker en närvårdare till boendeservicen i Korpo. Arbetet som närvårdare på Regnbågen är mångsidig vård och omsorg. Vi är en utvecklingsvänlig arbetsgemenskap. Därför erbjuder vi dig ett jobb där du kan utvecklas yrkesmässigt och utnyttja dina kunskaper i mångsidiga arbetsuppgifter. Vårt arbetsklimat är öppet och uppmuntrande. 

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi uppskattar förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga. Vi fäster större vikt vid ditt intresse för tjänster för äldre än tidigare arbetserfarenhet i branschen. Vi skolar in dig i arbetet och därför kan du modigt söka jobbet även om du inte har erfarenhet av att jobba i hemvården.

Vi förutsätter att du har en närvårdarexamen eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lönen bestäms enligt arbetskollektivavtalet. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. På grund av arbetets natur bör sökanden ha ett giltigt körkort. Även kunskap om vård av minnessjuka räknas som en merit.

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Erja Rajakangas, tfn 040 485 0400.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 431478. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 24.5.2021 kl. 12:00. 
 

Sjukskötar- och närvårdarvikariat, Hälsovårdscentralens akutavdelning

Pargas stads hälsovårdsenhet söker dig SJUKSKÖTARE och NÄRVÅRDARE till Hälsovårdscentralens akutavdelning för inhopp, kortare och längre vikariat.  Anställningar sker under rekryteringen. Vi uppskattar att du har LOVe och för sjukskötare i.v-lovet i kraft.

På avdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet är mångprofessionellt och omväxlande med ett kunnande arbetsteam. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är legitimerad sjukskötarexamen eller närvårdarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för vårdarbete och intresse för att förverkliga ett rehabiliterande arbetssätt i vården. 

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 
Grundlön för sjukskötare 2548,32€
Grundlön för närvårdare 2249,46€ 

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. 

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnyckel 379386.
Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 31.12.2022 kl 12.

Förfrågningar,  Vårdchef Suvi Sumelius-Nieminen tel.  040 821 0606 eller
avdelningsskötare Jaana Orava tfn. 040 488 5524 

 


Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat: NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 134087. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi

Närmare information ges av Maarit Silván tfn 050 596 2615 eller Monika Gestranius   tfn 044 358 5840.

 

Närvårdare till äldreomsorgens enheter, längre och kortare vikariat Pargas

Pargas stad ledigförklarar följande vikariat inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgens enheter i Björkebo/Pargas, Regnbågen/Korpo, Grannas/Nagu, Fridhem/Houtskär och Aftonro/Iniö. Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat som närvårdare (korttidsvikariat och andra vikariat).

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp.

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.

Fyll i en ansökan så kontaktar vi dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.

När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Närmare information ges av

ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
äldreomsorgsledare Johanna Rankio / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 364910. Ansökan med relevanta intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi. 
    

 

Semester- och arbetsledighetsvikarier inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper

Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper (socionom, närvårdare, sjukskötare.

 

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

SJUKSKÖTARE
Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. 

NÄRVÅRDARE
Behörighetsvillkor: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

VÅRDBITRÄDE
Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

ANSTALTSBITRÄDE
Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal. 

Kontakta:

 • vårdchef Suvi Simelius-Nieminen 040 8210606
 • ansvarig sjukskötare Janette Sundqvist 040 488 5503
 • avdelningsskötare Jaana Orava / Bäddavdelning 040 488 5524
 • avdelningsskötare Sari Gustafsson / Malmkulla 040 488 5843
 • äldreomsorgsledare  Marjut Hacklin / Grannas, Nagu 040 488 5589
 • äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
 • äldreomsorgsledare Johanna Rankio / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
 • ansvarig sjukskötare Denina Björklund/ Aftonro, Iniö  050 439 1957
 • ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen  / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
 • enhetschef Ulrika Lundberg / äldreomsorgsenheten, Pargas 050 596 2614
 • ansvarig handledare Maarit Silván / hemvård, Pargas 050 596 2615
 • ansvarig handledare Monika Gestranius / hemvård Pargas 044 358 5840
 • ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848
 • minneskoordinator Emma Soveri / dagverksamhet för äldre 050 569 1814

eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Stödpersonverksamhet inom handikappservice

Handikappservicen i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar och vuxna personer som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. Stödpersonen stöder och hjälper under fritidsaktiviteter.  

Stadens handikappservice gör ett tidsbundet uppdragsavtal med stödpersonen för ett kalenderår åt gången. Stödpersonen bör vara minst 16 år gammal.  Stödpersonstimmar kan beviljas högst 10 timmar/månad. Arvodet är 10 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 60€/2mån. Ifall den stödbehövande är minderårig skall stödpersonen visa upp ett straffregisterutdrag innan hen inleder sitt uppdrag.

Stödpersonen får ej vara en anhörig till den stödbehövande. Stödpersonen binder sig till gemensamt uppsatta mål. Stödbehövande/vårdnadshavaren till stödbehövande kommer tillsammans med stödpersonen överens om träffarnas innehåll.

Närmare information ges av socialhandledare Tarja Teijula, tfn 040 488 6083 eller  tarja.teijula@pargas.fi