Breadcrumb

Stadsdirektören och ledningsgruppen

Stadsdirektören och ledningsgruppen

Stadsdirektören har till uppgift att:

  • leda Pargas stad strategiskt
  • leda och utveckla stadens förvaltning och ekonomi
  • föredra ärenden för stadsstyrelsen
  • övervaka beredningen av ärenden som föredras för stadsstyrelsen

Stadsdirektör Tom Simola
Telefon: 050 558 2270
E-post: fornamn.efternamn@pargas.fi 

Ledningens sekreterare Carola Isaksson
Telefon: 044 358 5723
E-post: fornamn.efternamn@pargas.fi 


Ledningsgruppen för Pargas stad:

Stadsdirektör Tom Simola

Sektorchef, förvaltning och stödtjänster
Förvaltningschef Hanna-Maria Grandell
Tfn 050 473 9910

Sektorchef, livskraft
Livskraftschef Maria Leppäkari
Tfn 040 525 8995

Sektorchef, fostran och utbildning
Utbildningschef Ulrika Lundberg
Tfn 050 375 3593

Ekonomichef Petra Palmroos
Tfn 040 839 7170

Kommunikations- och marknadsföringschef
Linda Baarman 
Tfn 040 680 1851

Personalchef Eija Kavanti
Tfn 040 725 4077

Tf. Teknisk chef Matias Jensén
Tfn 044 358 5724

 

Personalens representant Annika Norrgård

annika.norrgard(a)edu.pargas.fi