Breadcrumb

Stadsdirektören och ledningsgruppen

Stadsdirektören och ledningsgruppen

Stadsdirektören har till uppgift att:

  • leda Pargas stad strategiskt
  • leda och utveckla stadens förvaltning och ekonomi
  • föredra ärenden för stadsstyrelsen
  • övervaka beredningen av ärenden som föredras för stadsstyrelsen

Stadsdirektör Patrik Nygrén
Telefon: 040 511 4383
E-post: fornamn.efternamn@pargas.fi 

Ledningens sekreterare Carola Isaksson
Telefon: 044 358 5723
E-post: fornamn.efternamn@pargas.fi 

Ledningsgruppen för Pargas stad:

Stadsdirektör Patrik Nygrén (ordförande)

Sektorchef, förvaltningstjänster
Förvaltningschef Hanna-Maria Grandell
Tfn 050 473 9910

Avdelningschef, miljö
Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin
Tfn 040 488 5888

Avdelningschef, bildning
Utbildningschef Ulrika Lundberg
Tfn 050 375 3593

Avdelningschef, social- och hälsovård
Social- och hälsovårdschef Miia Lindström
Tfn 040 688 5497

Sektorchef, personaltjänster
Personalchef Peter Lindroos
Tfn 044 358 5832

Sektorchef, tekniska stödtjänster
Teknisk chef Jonas Nylund
Tfn 050 4283774

Enhetschef, fastigheter
Fastighetschef Seppo Pihl
Tfn 040 045 1424

Sektorchef, näringslivstjänster
Näringslivschef Tomas Eklund
Tfn 040 488 5675

Sektorchef, ekonomitjänster
Ekonomichef Petra Palmroos
Tfn 040 839 7170

Välfärdskoordinator
Paula Sundqvist
Tfn 040 488 6040

Huvudförtroendeman Fosu
Annika Norrgård
Tfn 040 588 9682

Kommunikatör
Linda Baarman 
Tfn 040 680 1851