Organisationen

Organisationen

 

Från och med 1.1.2023 bygger stadens organisation på tre sektorer:

Stadsdirektör: Tom Simola

Sektorn för fostran och utbildning som leds av sektorchef Ulrika Lundberg

Sektorn för livskraft som leds av sektorchef Maria Leppäkari

Sektorn för förvaltning och stödtjänster som leds av sektorchef Hanna-Maria Grandell.
 

Pargas stads tjänstemannaorganisation från och med 1.1.2023:

 

Pargas stads förtroendemannaorganisation från och med 1.1.2023:

Pargas stads organisation, schema
 


Pargas stads tidigare organisation (fram till 31.12.2022):