Betalningspåminnelser och indrivning

Betalningspåminnelser och indrivning

Pargas stad har ingått ett avtal med ett utomstående indrivningsföretag om obetalda och förfallna fakturor. Företaget i fråga skickar betalningspåminnelserna och sköter indrivningen i sin helhet. För betalningspåminnelsen debiteras 5 €.