Anmälan till förskola

Anmälan till förskola

 

Anmälan till förskola görs elektroniskt i CGI Vesa. Anmälningstidpunkten är 12–29.2.2024 för barn som inleder förskolan hösten 2024. 

Barn som bor i Pargas och fyller sex år i år får vecka 6 ett brev med anvisningar om anmälan. Brevet innehåller närmare info om förskolan. Ifall barnet behöver kompletterande småbarnspedagogik ansöker man om det i samband med förskoleanmälan.

Om ni inte får brevet kan ni kontakta tfn 040 589 8551.

I Pargas stad ordnas förskoleundervisning både på svenska och på finska. Om barnet har språkliga färdigheter att gå i skola på svenska och finska kan föräldrarna välja antingen en svensk- eller finskspråkig förskola. 

Förskoleplatserna fördelas i enlighet med förskolornas elevupptagningsområden.

Avgifter

Förskolan är avgiftsfri. Om barnet utöver förskoleundervisningen också behöver kompletterande småbarnspedagogik bestäms avgiften enligt klientavgifterna inom småbarnspedagogiken. Länk till småbarnspedagogikens avgifter.

Tider

Förskoleundervisning ordnas i skolor och daghem. Undervisning ges fyra timmar om dagen.  Förskolan inleds 12.8.2024 och följer skolornas läsår, förutom att förskolan avslutas 30.5.2025. 

 • I Pargas kommunområde kl. 9.00-13.00, i Kirjala daghem kl. 8.30-12.30
 • I Nagu kommunområde kl. 8.30-12.30
 • I Korpo kommunområde kl. 9.00-13.00
 • I Houtskär kommunområde kl. 8.15-12.15
 • I Iniö kommunområde kl. 9.00-13.00


Svenskspråkiga förskoleplatser

Pargas kommunområde

 • Björkhagens daghem, Björkhagsgatan 1
 • Sagoängens daghem, Vapparvägen 11
 • Knattebo daghem, Kommunalhemsvägen 12b
 • Kirjala daghem, Nederkirjalavägen 31
 • Pjukala daghem, Pjukalavägen 134
 • daghemmet Villa Kamomilla, Rödjevägen 22
 • Folkhälsans daghem Bantis, Skräbbölevägen 5
 • Folkhälsans daghem Fyrklövern, Munkviksvägen 31
   

Nagu kommunområde

 • Kyrkbackens skola, Skolvägen 4

Korpo kommunområde

 • Korpo daghem, Korpovägen 142

Houtskär kommunområde

 • Houtskärs daghem, Näsbyvägen 241

Iniö kommunområde

 • Iniö daghem, Degernäs 24

Kontaktuppgifter

fornamn.efternamn@pargas.fi

Servicehandledare Anna-Kajsa Sjöman, tfn 040 589 8551
Chef för småbarnspedagogik Kerstin Lasssinniemi, tfn 044 358 5870
Trafikassistent Sara Ingman, tfn 040 488 5747