Anmälan till förskola

Anmälan till förskola

Anmälan till förskola görs elektroniskt i februari (v. 7) i webbtjänsten Wilma.

Anmälningstidpunkten är 14-20.2.2022 för barn som inleder förskolan hösten 2022.

Ett brev skickas hem per post vecka 5 till alla barn bosatta i Pargas som fyller sex år ifrågavande år. Brevet innehåller närmare anvisningar.
På blanketten i Wilma finns info om kompletterande småbarnspedagogik. 

Om ni inte får brevet hem kan ni kontakta tfn 044 358 5870.

Barn som deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning får skilt brev hem. 

I Pargas stad ordnas förskoleundervisning både på svenska och på finska. Om barnet har språkliga färdigheter att gå i skola på svenska och finska kan föräldrarna välja antingen en svensk- eller finskspråkig förskola. 

Avgifter

Förskolan är avgiftsfri. Om barnet utöver förskoleundervisningen också behöver kompletterande småbarnspedagogik bestäms avgiften enligt klientavgifterna inom småbarnspedagogiken. Länk till småbarnspedagogikens avgifter.

Tider

Förskoleundervisning ordnas i skolor och daghem. Undervisning ges fyra timmar om dagen och förskolan följer skolornas läsår. 

  • I Pargas kommunområde kl. 9.00-13.00, förutom i Kirjala förskola kl. 8.10-12.10
  • I Nagu kommunområde kl. 8.30-12.30
  • I Korpo kommunområde kl. 9.00-13.00
  • I Houtskär kommunområde kl. 8.15-12.15
  • I Iniö kommunområde kl. 9.00-13.00. 

Förskoleplatser

Pargas kommunområde
- Knattebo daghem, Kommunalhemsvägen 12b
- Kirjala skola, Kårkullavägen 112
- Pjukala daghem, Pjukalavägen 134
- Folkhälsans daghem Bantis, Skräbbölevägen 5
- Folkhälsans daghem Fyrklövern, Munkviksvägen 31
- Daghemmet Villa Kamomilla, Rödjevägen 22 (för barn med behov av skiftesvård)

Nagu kommunområde
- Kyrkbackens skola, Skolvägen 4

Korpo kommunområde
- Skärgårdshavets skola, Verkanvägen 1

Houtskär kommunområde
- Houtskärs daghem, Näsbyvägen 241

Iniö kommunområde
- Iniö skola, Degernäs 24

Kontaktuppgifter

fornamn.efternamn@pargas.fi

Förskolekoordinator Kerstin Lassinniemi, tfn 044 358 5870
Utbildningschef (för svenskspråkig utbildning) Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
Utbildningschef (för finskspråkig utbildning) Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592
Trafikassistent Sara Ingman, tfn 040 488 5747