Anmälan till förskola

Anmälan till förskola

 

Anmälan till förskola görs elektroniskt i februari i webbportalen för småbarnspedagogik. Anmälningstidpunkten är 13–28.2.2023 för barn som inleder förskolan hösten 2023.

Ett brev skickas hem per post vecka 5 till alla barn bosatta i Pargas som fyller sex år ifrågavande år. Brevet innehåller närmare info om förskolan. Ifall barnet behöver kompletterande småbarnspedagogik ska en separat ansökan om plats inom småbarnspedagogik göras.

Om ni inte får brevet hem kan ni kontakta tfn 040 589 8551.

I Pargas stad ordnas förskoleundervisning både på svenska och på finska. Om barnet har språkliga färdigheter att gå i skola på svenska och finska kan föräldrarna välja antingen en svensk- eller finskspråkig förskola. 

Avgifter

Förskolan är avgiftsfri. Om barnet utöver förskoleundervisningen också behöver kompletterande småbarnspedagogik bestäms avgiften enligt klientavgifterna inom småbarnspedagogiken. Länk till småbarnspedagogikens avgifter.

Tider

Förskoleundervisning ordnas i skolor och daghem. Undervisning ges fyra timmar om dagen och förskolan följer skolornas läsår, förutom att förskoleundervisningens vårtermin avslutas 31.5.

  • I Pargas kommunområde kl. 9.00-13.00, förutom i Kirjala förskola kl. 8.10-12.10
  • I Nagu kommunområde kl. 8.30-12.30
  • I Korpo kommunområde kl. 9.00-13.00
  • I Houtskär kommunområde kl. 8.15-12.15
  • I Iniö kommunområde kl. 9.00-13.00. 

Förskoleplatser

Pargas kommunområde
- Björkhagens daghem, Björkhagsgatan 1
- Sagoängens daghem, Vapparvägen 11
- Knattebo daghem, Kommunalhemsvägen 12b
- Kirjala skola, Kårkullavägen 112
- Pjukala daghem, Pjukalavägen 134
- Folkhälsans daghem Bantis, Skräbbölevägen 5
- Folkhälsans daghem Fyrklövern, Munkviksvägen 31

Nagu kommunområde
- Kyrkbackens skola, Skolvägen 4

Korpo kommunområde
- Korpo daghem, Korpovägen 142

Houtskär kommunområde
- Houtskärs daghem, Näsbyvägen 241

Iniö kommunområde
- Iniö skola, Degernäs 24

Kontaktuppgifter

fornamn.efternamn@pargas.fi

Servicehandledare Anna-Kajsa Sjöman 040 589 8551
Utbildningschef (för svenskspråkig utbildning) Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
Utbildningschef (för finskspråkig utbildning) Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592
Trafikassistent Sara Ingman, tfn 040 488 5747