Breadcrumb

Annan information och länkar

Annan information och länkar:

 

Hur kan jag som kommuninvånare hjälpa ukrainarna?

Det effektivaste sättet för enskilda att hjälpa är att donera pengar till biståndsorganisationer, eftersom de har möjlighet att centraliserat leverera biståndet och bedöma behovet av hjälp på plats. Biståndsorganisationerna har erfarenhet av krissituationer och fungerande leveranskedjor. Om du donerar pengar, kontrollera att penninginsamlaren är tillförlitlig för att försäkra dig om att hjälpen hamnar rätt. Till exempel Finlands Röda Kors, Kyrkans utlandshjälp, Läkare utan gränser och UNICEF är etablerade och pålitliga organisationer som verkar i området.

Finlands Röda Kors har på begäran av Migrationsverket inrättat en nationell infopunkt, som svarar på frågor och samlar information om hjälp som erbjuds i Ukrainakrisen.

Infopunkten finns på webben på adressen punainenristi.fi/ukrainainfo (för tillfället på finska) och den är avsedd för privatpersoner, sammanslutningar, organisationer och företag. 

Ta kontakt via blanketten på Röda Korsets webbsidor om 

 • du vill inkvartera personer från Ukraina i ditt hem eller i din bostad (privatinkvartering)
 • du vill erbjuda inkvarteringsutrymmen eller en fastighet till personer från Ukraina  
 • du vill göra en donation och behöver ytterligare information
 • du söker det bästa sättet att hjälpa

Inrikesministeriet har samlat många råd och anvisningar för dem som vill hjälpa på sin hemsida:
Hjälp till ukrainare


Psykiskt stöd, krishantering


Böcker och undervisningsmaterial:

 • ЗАВАНТАЖИТИ ПІДРУЧНИКИ (Ranok, ukrainskt undervisningsmaterial)
   
 • E-böcker/ebooks in Ukrainian:
  Osvitoria erbjuder 70 ukrainska e-barnböcker, en del tvåspråkiga ukrainska-engelska.
  The Old Lion Publishing House erbjuder gratis 27 e-böcker till hela familjen. 
   
 • Blanka-biblioteken: Böcker på ukrainska
   
 • Yle Språkskolan - är en tjänst där du kan studera finska eller svenska genom att titta på Yles videoinnehåll i appen eller webbläsaren.

  Tjänsten riktar sig speciellt till invandrare och andra som studerar finska eller svenska. / 

  is a service enabling you to study Finnish or Swedish by watching Yle’s media content in an application or a browser.
  Kielikoulu is aimed at immigrants and other Finnish and Swedish language learners.