Stadens officiella badstränder

Badstränder

 

Likholms badstrand

De officiella badstränderna i staden: 

 

Senaste badvattenundersökningar

 

Provtagningsdatum 15.8.2023

Provtagningsställen: Framnäs, Likholmen, Lillholmen, Kalkholmen, Bläsnäs, Mustfinn, Norrby (Solliden), Kannvik

Badvattnets mikrobiologiska kvalitet uppfyllde kvalitetskraven som fastställts i Social- och hälsovårdsministeriets förordning 354/2008 om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder.

I Lillholmen provtagaren har upptäckt cyanobakterier dvs. blågrönalger i vattnet. Cyanobakterier: Observerats rikligt. Cyanobakterierna bildar stora mattor på ytan eller har drivit i land på badstranden i tjocka ansamlingar.

Följ med situationen för blågröna alger och badvattentemperaturen. Uppdateras varje timme. 

Bläsnäs badstrand

Framnäs badstrand

 


THL:s information om cyanobakterier (blågrönalger)

Riksomfattande cyanobakterieuppföljning (Järvi & meriwiki, på finska)Karta över Pargas stads lekparker och grönområden.

Stadens allmänna grönområden, däribland lekplatserna, och officiella badstränder underhålls av stadens tekniska enhet. I frågor som gäller dessa kan du kontakta numret 040 560 8078.

Nagu, Framnäs:

 

 

 

Korpo, Likholm:

 

 

Iniö, Kannvik: