Stadens officiella badstränder

Badstränder

 

Likholms badstrand

De officiella badstränderna i staden: 

 

Stadens allmänna grönområden, däribland officiella badstränder, underhålls av Teknik och infra.

I fall du hittar brister inom områden, kan du gärna göra serviceförfrågning eller ge feedback om

 

Senaste badvattenundersökningar

 

Provtagningsdatum 16.7.2024

Provtagningsställen: Framnäs, Likholmen, Lillholmen, Bläsnäs, Mustfinn, Norrby (Solliden), Kannvik 


THL:s information om cyanobakterier (blågrönalger)

Riksomfattande cyanobakterieuppföljning (Järvi & meriwiki, på finska)


 

Nagu, Framnäs:

 

 

 

Korpo, Likholm:

 

 

Iniö, Kannvik: