Anmälan till grundläggande utbildning

Anmälan till grundläggande utbildning (svenskspråkig)

Barnet anmäls till sin närskola. Vid behov ger skolornas rektorer närmare uppgifter. Det går också bra att kontakta skolbyrån - se kontaktuppgifterna längre ner.

Anmälan till årskurs 1

Anmälan till årskurs 1 görs elektroniskt i februari (v. 7) i webbtjänsten Wilma.

Anmälningstidpunkten är 12.-18.2.2024 för barn som börjar första klass hösten 2024.

Ett brev med uppgifter om läroplikt och närskola skickas hem per post vecka 5 till alla barn bosatta i Pargas som fyller sju år ifrågavarande år. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälan.

Närskola

Elevupptagningsområden avgör till vilken skola eleven hör. Vanligen är det den skola som ligger närmast hemmet. Elevens vårdnadshavare kan anhålla om skolbyte, ansökan riktas till utbildningschefen.

Elevupptagningsområdena för de svenskspråkiga skolorna

- Kirjala skola (åk 1-6): Norra Pargas - Kirjalaön, Lemlaxön och Lielaxön
- Sunnanbergs skola (åk 1-6): De västra delarna av Ålön, Pargas
- Malms skola (åk 1-6): Pargas centrum (Kyrklandet), östra delar av Ålön
- Skräbböle skola (åk 1-6): Den sydöstra delen av Ålön, Pargas (Skräbböle), Södra Pargas - Stortervolandet, Lilltervo, Stormälö, Lillmälö, Mattholm, Lenholmen, Mielisholm, Attu, Sorpo och Heisala
- Sarlinska skolan (åk 7-9): Pargas kommunområde
- Kyrkbackens skola (F-9): Nagu kommunområde
- Skärgårdshavets skola (F-9): Korpo kommunområde
- Träsk skola (åk 1-6): Houtskär kommunområde
- Iniö skola (F-9): Iniö kommunområde

Kontaktuppgifter

Skolorna

Iniö skola, Degernäs 24, 23390 Iniö, rektor tfn 040 063 5602
Kirjala skola, Kårkullavägen 112, 21610 Kirjala, rektor tfn 050 540 2078
Kyrkbackens skola, Skolvägen 4, 21660 Nagu, rektor tfn 040 488 5742
Malms skola, Parsbyvägen 12, 21600 Pargas, rektor tfn 040 488 5862
Sarlinska skolan, Skolgatan 14, 21600 Pargas tfn 050 596 2605
Skräbböle skola, Morgongränd 2, 21600 Pargas, rektor tfn 040 488 5876
Skärgårdshavets skola, Verkanvägen 1, 21710 Korpo, rektor tfn 040 488 5676
Sunnanbergs skola, Vitstensvägen 20, 21600 Pargas, rektor tfn 050 540 2078
Träsk skola, Näsbyvägen 258, 21760 Houtskär, rektor tfn 040 488 5648

Övriga 

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
Trafikassistent, tfn 040 488 5747