Tjänsteinnehavarbeslut till påseende

Tjänsteinnehavarbeslut till påseende

Ett tjänsteinnehavarbeslut är ett beslut som en tjänsteinnehavare ensam har fattat i något ärende.

Tjänsteinnehavarbesluten hålls tillgängliga för kommunmedlemmarna på stadens webbplats enligt prövning av den myndighet som fattat beslutet i enlighet med sekretessbestämmelserna (140 § i kommunallagen). Besluten publiceras i regel samma dag som beslutet fattats. Besluten kan läsas på webbplatsen under den tid de är till påseende. En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att beslutet fanns tillgängligt på webbplatsen. Besluten publiceras med anvisning om ändringssökande.

Här hittar du tjänsteinnehavarbesluten som är till påseende.