Invånarinitiativ

Invånarinitiativ

Invånarna kan i enlighet med kommunallagen komma med initiativ som gäller stadens verksamhet. Enklast går det till om man tar initiativet på webbtjänsten invanarinitiativ.fi. Då man tar initiativet ska man följa de anvisningar som webbtjänsten ger.

Den som har tagit initiativet får meddelande om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet. Stadsfullmäktige, å sin sida, får åtminstone en gång om året uppgifter om sådana invånarinitiativ som gäller fullmäktiges verksamhetsområde, samt uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits till följd av initiativen.

Om antalet initiativtagare motsvarar minst två procent av kommuninvånarna, ska frågan tas upp till behandling inom sex månader från det att den väcktes.

Man kan även skicka invånarinitiativet till Pargas stad under adressen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller lämna in initiativet till stadens kundservice i stadshuset eller till något av områdeskontoren vardagar under kundbetjäningstid.

Dokumentet som innehåller initiativet ska uppfylla följande krav:

  • Ordet "initiativ" ska tydligt markeras
  • Initiativtagarens kontaktuppgifter ska vara bifogade
  • Initiativtagarens adressuppgifter ska framgå så att initiativtagarens hemkommun kan fastställas