Jour- och nödnummer

Jour- och nödnummer
 

Allmänna nödnummer:

Allmänt nödnummer 112

Giftinformationscentralen 09 471 977 (direkt) eller 09 4711 (via växel)

Sjöräddningens alarmnummer 0294 1000

Pargas stads journummer:

Vägunderhåll vintertid: 0400 524 318

Vattentjänstverkets dejournummer:
Pargas 040 569 2622
Nagu 040 488 5671
Korpo 040 488 5995
Houtskär 040 196 8894

Om ärendet gäller ledningsnätet eller vattenmätare, ta kontakt med Marco Lindberg, tfn 050 596 2629.

Jouren för stadens fastigheter:
Pargas 050 329 1489
Nagu 040 4885671
Korpo 040 556 7761
Houtskär 040 196 8894 (t.o.m. kl. 21)

Pargas Fjärrvärme Ab:s jourtelefon: 040 569 2622

Om du upptäcker ett fel i gatubelysningen önskar vi att du skickar feedback direkt till vår underhållsentreprenör DU-tec NET Ab till e-postadressen vagbelysning@du-tec.fi.