Naturskyddsområden

Naturskyddsområden

Det finns ett flertal naturområden som hör till olika skyddsprogram. Uppgifter om Natura 2000 -områden och olika skyddsprogram hittar du här.


Skärgårdshavets biosfärområde är en levande modell för hållbar utveckling i kust- och skärgårdsområden.


Övriga länkar: