Lovbeslut

Lovbeslut

Här kommer vi att publicera anslagsanmälan för byggnadstillsynens lovbeslut . 

Vk1 Lovbeslut 07.01.2022

Vk2 Lovbeslut 14.01.2022

Vk3 Lovbeslut 22.01.2022