Museer / Utställningar

I museerna strävar vi till att årligen producera nya specialutsällningar med varierande tema.

Pargas hembygdsmuseum: 

"Vi dukar bord". Vi ställer ut bland annat Arabias kaffe- och matserviser så som  Ruska och Kilta, Stig Lindbergs Berså, Jussis keramik,  polskt porslin och en österländsk teservis.

Sjöfartshuset i Nagu:

"Livet till sjöss". Färjförare, befälhavare, maskinmästare och elmästare från Nagu berättar.

"Nagu yttre skären", Nagu hembygdsförening. Presentation av utställningen 15.8 k.18.