Sommarjobb

Sommarjobb

 

UTLOTTNING AV SOMMARJOBB I PARGAS STAD OCH SOMMARJOBBSSEDEL 2020.

Pargas stads ledigförklarar sina vikariat och säsongsarbeten på sin hemsida under ”lediga jobb”. 

Vissa av jobben förutsätter 18 års ålder eller branscherfarenhet eller studier inom branschen.

Dessutom har ungdomar som är födda år 2002-2004 möjlighet att söka sådana sommarjobbsplatser som lottas ut bland alla sökande. Dessa sommarjobbsplatser kan sökas elektroniskt under tiden 29.1-2.3.2020 kl. 15. Sommarjobben är avsedda för ungdomar i Pargas som behöver arbetserfarenhet och inte fått arbetsplats i tidigare sommarjobbslotterier.

Sommarjobben fördelas så att staden lottar ut sammanlagt 25 ungdomar som kallas till intervju innan de erbjuds en arbetsplats inom den bransch de sökt jobb. Samtidigt lottas också ut 20 sommarjobbsedlar. 

Länk till ansökan kuntarekry.fi (jobbnyckel: 273577)

DESSA SOMMARJOBB PUBLICERAS PÅ ”STARTA SÄSONGEN” EVENEMANGET 29.1.2020 

Sommarjobbet är en månad, månadslönen för heltidsjobb (38 timmar 45 minuter i veckan) är 810€


Man kan välja att söka ett eller flera av följande sommarjobb i Pargas stad. Om man söker flera jobb ska man ange vilket man prioriterar högst.


1)    Park- underhåll- eller städarbete 
•    Skötsel av uteområden, parker, stränder, blomrabatter
•    Lättare underhållsarbete, t.ex. måla

2)    Vård och äldreomsorg 
•    Bäddavdelning och andra vårdenheter i Pargas och skärgården
•    Äldreomsorgsboenden, dagverksamhet för äldre i Pargas och skärgården

3)    Barn, ungdomar och kultur
•    Daghem i Pargas och skärgården
•    Barnläger
•    Bibliotek, information 

4)    Sommarjobbsedel.

Dessutom kan man också elektroniskt ansöka om att få en s.k. sommarjobbsedel.
Med sommarjobbsedel avses ett understöd på 250€ som beviljas av Pargas stad till arbetsgivare som anställer ungdomar födda 2002-2004 till sommarjobb för minst två veckor. Ungdomar söker sommarjobben själv och arbetsgivaren fakturerar staden.
 

Aktivas kontaktuppgifter:
Jenni Lindroos, tfn 050 596 2108
Martina Oksanen, tfn 040 488 5657
Strandvägen 32, 21600 Pargas