Breadcrumb

Lediga radhustomter

LEDIGA RADHUSTOMTER

Radhustomter genom sedvanlig reserveringsmetod som fritt formulerad e-post 
→ bygg-miljonamnden(at)pargas.fi.

Stadsdel Tomt Areal

Byggn.rätt

Plan Våningsyta Pris Reserverad

Björkhagen

445-1-25-1 3 536m²         710 AR-2          II   56 000€          X
Söderby 445-3-32-15 5 035m²      1 259 AR-2          II 100 700€          
Jonsäng 445-9-5-17 1 557m²         320 AP-6        I 3/4   25 600€  
Jonsäng 445-9-5-18 1 564m²         320 AP-6        I 3/4   25 600€  
Ljusudda 445-35-23-2 3 340m²   600+220 AP-7           I   65 600€  

 

Radhustomt på kommande:

Stadsdel Tomt Areal Byggnadsrätt Plan Våningsyta Minimipris Reserverad
Bläsnäs 445-14-4-4 6 416m²        1 640 AP-8         II    128 320€  

 

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724