Breadcrumb

Sysselsättning med lönesubvention

Sysselsättning med lönesubvention

 

Staden sysselsätter Pargasbor med de anslag som reserverats för sysselsättningsverksamhet. Långtidsarbetslösa och ungdomar under 25 år samt de som staden är skyldig att sysselsätta prioriteras.

Ett villkor för sysselsättning är lönesubvention som har beviljats av arbets- och näringsbyrån. Det finns arbetsplatser i olika verksamhetsställen i staden. Anställningarna pågår i regel i sex eller åtta månader. För anställningarna tillämpas villkoren enligt AKTA (lönen bestäms enligt arbetsuppgiften, anställningen ackumulerar pension och semester osv).
 

Kontakta personalchef Eija Kavanti, tfn 040 725 4077.