Verksamhetscentralen Kikaren

Verksamhetscentralen Kikaren

Verksamhetscentral Kikaren erbjuder aktiviteter som syftar till att främja arbets- och funktionsförmågan för personer över 29 år. Kikaren ordnar rehabiliterande arbetsverksamhet och social rehabilitering. Syftet med rehabiliterande arbetsverksamhet är att förbättra möjligheterna att hitta tillbaka till arbetslivet eller hitta en studieplats, samt att förbättra livskvaliteten hos en långtidsarbetslös person. Rehabiliterande arbetsverksamhet kan ordnas inom stadens enheter, staten, stiftelser, församlingar och föreningar.  

För att du ska kunna delta i rehabiliterande arbetsverksamhet behöver du en aktiveringsplan som görs av TE-byrån och kommunens representant, tillsammans med dig. Du deltar i verksamheten i 3-24 månader, 1-4 dagar i veckan. Arbetstiden är 4 h om dagen.

Då du deltar i rehabiliterande arbetsverksamhet har du arbetslöshetsförmån eller utkosmststöd som inkomst. Dessutom betalas 9 € kostnadsersättning för de dagar du deltar i verksamhet. Däremot betalas inte lön eftersom du inte är i ett anställningsförhållande. Du är arbestssökande så länge du deltar i verksamheten

Ideologin i Kikarens verksamhet är jämlikhet, gemenskap och delaktighet. I Kikaren jobbar två handledare som kan hjälpa till med ärenden kring vardagshantering, studier och sysselsättning.

Adress: Vapparvägen 15, nedre våningen, 21600 Pargas

Ansvarig handledare Caroline Backman, caroline.backman@pargas.fi,  tel. 040 488 5965 

Socialhandledare Arja Santapukki, arja.santapukki@pargas.fi, tel. 040 488 5966