NAGU HEMSUNDET

NAGU HEMSUNDET

Bostadsområde ca 3 km från centrum av Nagu kommunområde.
Området ligger i närheten av havet.

Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av detaljplanen och planebestämmelserna.

Tomt med båtplats vid brygga till nytt pris fr.o.m. 01.01.2020.
Ett tomtköp kan genomföras med eller utan båtplats.
Båtplatserna kan inte arrenderas, men tomtens arrendetagare har rätt att separat lösa in en andel i Hemsundets Strand Anl. till självkostnadspris (150€ + 2 183,33€).
Samma självkostnadspris gäller också vid en eventuell separat försäljning av båtplats till en tomtägare i Hemsundet.

Tomt Areal Försäljningspris
med bryggplats
Försäljningspris
utan bryggplats
 
Årshyra
Nagu Hemsundet 264:2 1 842m² 40 000€ 37 666,67€ 1 883,33€
Nagu Hemsundet 265:1 1 824m² 40 000€ 37 666,67€ 1 883,33€
Nagu Hemsundet 265:2 1 631m² 31 000€ 28 666,67€ 1 433,33€
Nagu Hemsundet 265:4 1 589m² 42 000€ 39 666,67€ 1 983,33€
Nagu Hemsundet 265:5 1 827m² 40 000€ 37 666,67€ 1 883,33€
Nagu Hemsundet 265:6 1 788m² 38 000€ 35 666,67€ 1 783,33€
Nagu Hemsundet 266:2 1 702m² 41 000€ 38 666,67€ 1 933,33€
Nagu Hemsundet 266:3 1 635m² 40 000€ 37 666,67€ 1 883,33€
Nagu Hemsundet 266:4 1 526m² 29 000€ 26 666,67€ 1 333,33€
Nagu Hemsundet 268:1 1 809m² 40 000€ 37 666,67€ 1 883,33€
Nagu Hemsundet 268:2 1 744m² 42 000€ 39 666,67€ 1 983,33€
Nagu Hemsundet 269:3 1 948m² 26 000€ 23 666,67€ 1 183,33€


Ansökan om egnahemstomt

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Byggnadsinspektör Joakim Nyström, tfn 0400 929 044
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724