Avslutade projekt

Avslutade projekt

 

 

Välkommen hem

Välkommen hem - projektet har slutat. Vi tackar alla deltagare, samarbetspartners och arbetsgivare som deltog i projektet!

Tjänster för arbetssökande:
TE-byråns personkunder mån-fre kl. 9.00-16.15 tel. 0295 025 510
Under 29-åriga arbetslös; Jenni Lindroos, tel. 050 5962 108
Arbetslösa under integrationsperioden, flyktinghandledare; Gudrun Degerth, tel. 040 488 5950
Långtidsarbetslösa; Minna Lindroos, tel. 040 488 6088
Grundande av företag; John Forsman, tel. 040 488 6075

Målet med projektet är att öka sysselsättningen hos invånare och inflyttare med annat modersmål än svenska eller finska i Pargas och Kimitoön. Genom projektet kommer man att främja de arbetssökandes färdigheter i att söka jobb och i företagsamhet samt ordna studiebesök i olika företag. Det huvudsakliga målet är att skapa kontakter mellan det lokala näringslivet och de arbetssökande så att de arbetssökande i regionen kan sysselsättas på ett effektivare sätt. Genom projektet kan företagarna i regionen få vägledning och stöd för sysselsättningen.

Projektet ska genomföras i samarbete med Kimitoöns kommun.

Projekttid: 1.12.2019-30.11.2021
Totalbudget: 249 024€
Finansiärer: Europeiska socialfonden 75%, Pargas Stad och Kimitoöns kommun 25%
Kontaktperson: Heidi Valtasaari tel. 046 920 0656

Resultat
Slutrapport
 

 

Kreativ kretsloppsresa i en ekologisk lärmiljö
 

Huvudmålsättningen med projektet är att barnen ska få en bild av hur allt cirkulerar i kretslopp, som till exempel mat, material, energi och näring. Sju pilotgrupper inom småbarnspedagogiken är med i projektet.

Projektet kommer att arbeta med att inspirera till kretsloppstänk enligt hållbarhetsprinciperna. Kretsloppstänkandet demonstreras på ett konkret sätt för barnen genom naturenlig odling och kompostering. Målet är att odling och kompostering blir en del av den dagliga verksamheten för barngrupperna inom småbarnspedagogiken.

De övergripande verksamhetssätten inom projektet är forskning, undersökning och experimentering. Projektet stöder för sin del Pargas stads bildningsavdelningens handlingsplan genom att uppmuntra till en hållbar livstil.

Projektet förverkligas av Pargas stad. Samarbetspartners i projektet är Aktiva ungdomsverkstaden, Parfix, Sagalunds barnkulturcenter, Skärgårdshavets Biosfärområde, Sydvästra Finlands Avfallsservice och Åbolands naturskola, samt yrkesinstitut Livias Future Crops projekt.

Läs mera om projektet här.

Projekttid: 1.8.2019 - 31.1.2021
Totalbudget: 61 000
Finansiär: Utbildningsstyrelsen
Projektledare i Pargas: Aija Mäkinen, tfn 040 134 6837

 

PROFFS 3.0
 

PROFFS 3.0 är ett ämnesövergripande projekt för elever i årskurserna 7-9 där man med hjälp av makerkulturen, ny teknologi och utforskande arbetssätt kommer att förstärka digitala lösningar i undervisingen. I projektet kommer man att använda sig av virtuell och förstärkt verklighet samt av programmering.

Projektets mål är att öka det ämnesövergripande samarbetet i åk 7-9 med hjälp av digitala lösningar, ta fram en modell för hur man kan arbete med making och ny teknologi inom bildningsväsendet i kommunerna samt ordna PROFFSdays och utforma material för PROFFS-resursbanken.

Pargas stads samarbetspartner i projektet är Kimitoöns kommun och Åbo stad.

Projekttid: 5.6.2018-30.6.2020
Totalbudget: 50.500 euro
Finansiär: Utbildningsstyrelsen

 

St Olav Waterway - Pilgrim på havet


St Olav Waterway är ett gränsöverskridande Central Baltic projekt och genomförs av Pargas stad i samarbete med Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Föreningen Franciscus, Sottunga, Söderhamn, Östhammar och Pilgrimstid Sverige.

Projektets målsättning är att skapa en ny pilgrimsrutt kallad S:t Olavsleden, från Åbo via skärgården och Åland till Hudiksvall i Sverige, där den knyts ihop med existerande S:t Olovleder i Sverige och Norge. Projektet kommer att identifiera ett antal så kallade turismnoder längs med rutten, och paketera service till attraktiva helheter för besökare. St Olav Waterway kommer att markeras med S:t Olavledens märken när leden är certifierad.

Mera information om projektet finns här:
www.st-olav.com

Projekttid: 1.10.2016 - 29.2.2020
Totalbudget: Cirka 1,5 miljoner euro
Finansiärer: Central Baltic
Projektledare i Pargas: James Simpson, tfn 040 488 5977

Family Ports

 

Green and Family-friendly Archipelago Ports (FamilyPorts) är ett gränsöverskridande Central Baltic-projekt som har som målsättning att förbättra servicen i fyra gästhamnar i Åboland (Nagu och Dalsbruk) och på Gotland (Ronehamn och Lickershamn).  
Inom ramen för projektet ska familjevänliga servicebyggnader byggas i alla fyra hamnar. Hamnarna kommer också att göra satsningar på miljövänlig teknologi och skapa gemensamt marknadsföringsmaterial.
Pargas stads samarbetsparter i projektet är Kimitoöns kommun, Region Gotland och Lickershamns Fiskareförening.
www.familyports.fi


Projekttid: 1.7.2016-31.3.2019
Totalbudget: Cirka 1,05 miljoner euro
Finansiär: Central Baltic
Kontaktperson i Pargas: Hanna Tuohimaa, tfn 040 352 3799

 

Gäddan och gängets mobila skärgårdskulturlabb
 

”Gäddan och gängets mobila skärgårdskulturlabb” är ett projekt inom småbarnspedagogiken som kommer att arbeta med skärgårdskultur på dagvårdsenheterna inom staden. Tillsammans med barnen kommer Gäddan och gänget att utforska och dokumentera barnens uppfattning om skärgårdskultur.

Mera information på Gäddan och gängets finns här

Projekttid: 1.8.2018-31.5.2019
Finansiär: Utbildningsstyrelsen
Projektledare: Aija Mäkinen, tfn 040 1346837

 

Nyfiken på språk

 

Projekt kommer att utveckla modeller baserade på nya tekniska lösningar för att förnya den traditionella språkundervisningen. Projektet strävar efter att man fördomsfritt kan laborera med teknik och element från barnens verklighet. Modellerna strävar till att flytta språkundervisningens fokus från grammatik, struktur och lärobokens teman till det talade språket genom multimodala och språkövergripande arbetssätt, baserade på den verklighet barnen känner igen, t.ex. genom fenomenbaserat lärande. Modeller byggs upp bestående av närstudier, nätbaserade studier och användning av såväl humanoid robotteknik (AI) som virtuella miljöer med hjälp av 3D (VR).

Projekttid: 11.6.2018-31.12.2019
Totalbudget: 50.500 euro
Finansiär: Utbildningsstyrelsen

 

RIBS - Rolling Images in Business Startups 2015-2018


Rolling Images in Business Startups (RIBS) projektet introducerade ungdomar i åldern 12-18 till entreprenörskap, kreativitet och mediakunskap. Projektet arrangerade kurser och workshops med olika teman, internationella läger och utbytesbesök för ungdomarna. Ungdomarna fick också pröva på att arbeta i gränsöverskridande team. Temat film och kreativitet var en röd tråd inom all verksamhet inom projektet. Projektet finansierades av Central Baltic programmet år 2015-2018.

Final report 

Videos