PARGAS KYRKOMALM

PARGAS KYRKOMALM

Unik och centralt belägen egnahemstomt i en historisk miljö vid havet.
Gamla Malmen

Gamla Malmens täta bostadsområde omgärdar kyrkbacken på den östra och södra sidan. Skalan och det traditionella byggnadssättet skapar enhetliga gatuvyer på området. Byggbeståndet består av hantverkares och sjömäns traditionella boningshus av trä, som ligger med långsidan mot gränderna. Ekonomibyggnaderna formar slutna gårdsområden. 

Bygg- och miljönämnden beslöt 17.04.2024 om en kampanj där försäljningspriserna på tomter, vilka varit till salu under längre tid än 5 år och vilka reserverats från 01.04.2024 fram till 31.12.24, säljs till ett 20% nedsatt pris. Samtidigt beslöt man att i fall där försäljningspriset nedsatt med 20% understiger prisgaffeln, säljs tomterna enligt den lägsta prisgaffeln för området.
Vid arrende utgår man från det nedsatta försäljningspriset.
2024 Kampanjpris

Tomt

Areal Minimispris Byggrätt 2024 Kampanjpris
445-20-4-21 712m² 40 000€ 165+65           32 000€


Uppgifter om byggandet på tomten framgår av detaljplanen via kartlänken ovan.


Ansökan om egnahemstomt
Fyll i blanketten och returnera till → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn. 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724