PARGAS KYRKOMALM

PARGAS KYRKOMALM

Unika och centralt belägna egnahemstomter i en historisk miljö vid havet.
Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av detaljplanen och planebestämmelserna.

Tomt

Areal Minimispris Byggrätt
445-20-4-21 712m² 40 000€ 165+65


Ansökan om egnahemstomt

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn. 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724

Pargas Kyrkomalm