PARGAS KYRKOMALM

PARGAS KYRKOMALM

Unik och centralt belägen egnahemstomt i en historisk miljö vid havet.
Uppgifter om byggandet på tomten framgår av detaljplanen och planebestämmelserna.

Tomt

Areal Minimispris Byggrätt
445-20-4-20 792m² 40 000€ 165+65

 

Ansökan om egnahemstomt
Fyll i blanketten och returnera till → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn. 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724