Skolskjutsar

Skolskjutsar

Alla skjutselever får ett infobrev om hur skjutsarna ordnas. Förskoleelever och förstaklassister har fått sitt brev hem per post, de övriga får brevet i skolan under första skoldagen.

Tidtabeller läsåret 2020-2021 (i PDF)

Tidtabell till centrumskolorna
Tidtabell till Kirjala skola
Tidtabell till Sunnanbergs skola

Interna bussens och Servicelinjens tidtabell hittar du här: Stadens interna trafik

Skolskjutsarna i Nagu
Skolskjutsarna i Korpo
Skolskjutsarna i Houtskär

Ansökan om skolskjuts

Sista ansökningsdag 30.4.2020. Ansökan görs nu elektroniskt, blanketten finns i Wilma under "blanketter". Blanketterna syns endast i Wilma via webbläsare, inte i Wilma-appen.

Om elevens skolväg är över 5 km behövs ingen skild ansökan.
Förskolelevernas vårdnadshavare kan vara i kontakt med trafikassistenten.

Information om beviljandet av skolskjuts

Alltför farlig skolväg (avgiftsfri)

 1. Skärgårdsvägen (väg nr 180) mellan Pargas centrum (rondellen) och Rävsundsbron, se mera information i skolskjutsprinciperna.
 2. Lielaxvägen, från Skärgårdsvägen till Ormviksvägens korsning och från Nilsbyvägens korsning till Lielax by (Garsbölevägens korsning) för förskoleelever och elever i åk 1-6.
 3. Sydmovägen, från Skärgårdsvägen till Sydmo, för förskoleelever och elever i åk 1-6.
 4. Korsningen vid Skärgårdsvägen-Simonbyvägen, för förskoleelever och elever i åk 1-6.

På grund av hälsotillstånd (avgiftsfri)

Skolskjuts kan beviljas p.g.a. hälsotillstånd i stöd av läkar- eller psykologutlåtande. Ur utlåtandet bör det förutom orsaken till att skjuts behövs även framgå för vilken tid skjuts behövs. Endast en rekommendation att skolskjuts behövs räcker inte för att skjuts beviljas. Vid behov ber skolbyrån om ett nytt utlåtande av stadens egen skolläkare.

Skolvägens längd 3-5 km (mot ersättning)

För förskoleelever och elever i åk 1–2 om skolvägen är 3–5 km. För dessa skolskjutsar debiterar staden enligt gällande beslut av bildningsnämnden. (Avgift nu 120 €/termin)

Skolskjuts ifall ledig plats i taxin (mot ersättning)

En elev som inte är berättigad till skolskjuts, har rätt att ansöka om att mot ersättning åka med taxibilen, om det i bilen skulle finnas ledig plats. Förskoleelever och elever i åk 1-2 som har över 3 km och som anhåller om skolskjuts har förtur framom övriga elever som mot ersättning önskar åka med. Se mera information i skolskjutsprinciperna. (Avgift nu 120 €/termin)

Skolskjutsprinciperna för Pargas stad

Kartbilagorna är uppdaterade 2.4.2019: Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö

Kontaktuppgifter: 

Trafikassistent Sara Ingman
sara.ingman@pargas.fi, tfn 040 488 5747

Kontaktuppgifter till taxina Telefonnummer
Ingelius 1 040 838 7847
Ingelius 2 040 193 1955
Ingelius 3 040 728 0060
Elmer Lindberg 0400 943 014
Taxi Sipilä (Pargas) 040 553 3694
Citybus 8 040 551 8030
Citybus 16 040 551 8657
Citybus 040 849 8264
Citybus 19 040 180 2948
Citybus L 040 724 6658
Taxi Suojanen 040 730 6395
Taxi Sipilä (Nagu) 0400 535 579
Lehtonen (Korpo) 0400 771 229
Ataxi Andersson (Norrskata) 041 459 0002
TLO (Houtskär) 040 940 2920
Lola Schwartz (Iniö) 050 566 2832

 

Tidtabeller

Tidtabell till stadens interna buss, anropstaxin och servicelinjen hittar du här

Spelregler i taxi och buss

 • Meddela chauffören i god tid ex. med ett sms om ditt barn inte behöver skolskjuts.
 • Det är bra att informera chauffören om barnet har hälsoproblem, som kan inverka på skolskjutsen.
 • Se till att ditt barn är på hållplatsen i god tid. Taxin är inte försenad om den anländer inom tio minuter efter utsatt tid.
 • Diskutera med ditt barn hur man uppför sig på hållplatsen och i bilen. (hälsa på chauffören, lägg väskan på golvet framför fötterna, lägg på säkerhetsbältet etc.)
 • Trafikanten och eleven med familj avtalar sinsemellan om skador som barnet orsakat i bilen. Kommunen ersätter inte sådana skador.
 • Hållplatserna är inplanerade så att rutten ska fungera så smidigt som möjligt. Chauffören får ej självmant ändra på hållplatserna utan att först ha diskuterat med trafikassistenten.
 • Reflexvästen är oersättlig på mörka vintermorgnar för att barnet ska synas.
 • Sportredskap, som ska användas under gymnastiklektionerna, får transporteras i skoltaxin.  Informera chauffören om vilka dagar och vilka redskap det är fråga om, så att chauffören är beredd.
 • Vid en eventuell olycka bör chauffören, eller någon annan person, kalla polisen och räddningsenheten på plats (ring 112). Chauffören, eller någon annan person, kontaktar trafikassistenten. Trafikassistenten vidtar nödvändiga åtgärder; kontaktar de berörda skolorna. Skolornas personal kontaktar de berörda hemmen.