Skolskjutsar

Skolskjutsar

Skolskjutsanmälan för läsåret 2024-2025 öppnas i Wilma måndagen 11.3.2024.
Ansökningstiden slutar 30.4.2024.

Tidtabeller läsåret 2023-2024

Tidtabell till centrumskolorna
Tidtabell till Kirjala skola
Tidtabell till Sunnanbergs skola
Tidtabell i Nagu
Tidtabell i Korpo
Tidtabell i Houtskär

Interna bussens och Servicelinjens tidtabell hittar du här: Stadens interna trafik

Trafikassistent Sara Ingman
sara.ingman@pargas.fi, tfn 040 488 5747

Ansökan om skolskjuts

Ansökningsblankett i Wilma under "blanketter". (Blanketterna syns i Wilma endast via webbläsare, inte i Wilma-appen.)

Om elevens skolväg är över 5 km behövs ingen skild ansökan. Förskolelevernas vårdnadshavare kan vara i kontakt med trafikassistenten.

Information om beviljandet av skolskjuts

Skolskjutsprinciperna för Pargas stad

Avgiften för skolskjuts mot ersättning för läsåret 2023-2024 är 180 €/termin enligt bildningsnämndens beslut 20.1.2021 § 8.

Från och med höstterminen 2024 är skolskjutsavgiften 200 €/termin enligt nämnden för fostran och utbildnings beslut 13.12.2023 § 74.

Alltför farlig skolväg (avgiftsfri)

Vid bedömningen av de alltför farliga skolvägarna används programmet Koululiitu som hjälp. Se mera information i skolskjutsprinciperna. 
Kartbilagorna är uppdaterade 2.4.2019: Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö

Avvikande från Koululiitu-programmet beviljas skolskjuts p.g.a. alltför farlig skolväg ytterligare på följande vägavsnitt:

 1. Skärgårdsvägen (väg nr 180) mellan Pargas centrum (rondellen) och Rävsundsbron, se mera information i skolskjutsprinciperna.
 2. Lielaxvägen, från Skärgårdsvägen till Ormviksvägens korsning och från Nilsbyvägens korsning till Lielax by (Garsbölevägens korsning) för förskoleelever och elever i åk 1-6.
 3. Sydmovägen, från Skärgårdsvägen till Sydmo, för förskoleelever och elever i åk 1-6.
 4. Korsningen vid Skärgårdsvägen-Simonbyvägen, för förskoleelever och elever i åk 1-6.
 5. Muddaisvägen, för förskoleelever och elever i åk 1.

Se i skolskjutsprinciperna på vilka vägavsnitt skolskjuts inte beviljas avvikande från Koululiitu-programmet.

På grund av hälsotillstånd (avgiftsfri)

Skolskjuts kan beviljas p.g.a. hälsotillstånd i stöd av läkar- eller psykologutlåtande. Ur utlåtandet bör det förutom orsaken till att skjuts behövs även framgå för vilken tid skjuts behövs. Endast en rekommendation att skolskjuts behövs räcker inte för att skjuts beviljas. Vid behov ber skolbyrån om ett nytt utlåtande av stadens egen skolläkare.

Skolvägens längd 3-5 km (mot ersättning)

För förskoleelever och elever i åk 1–2 om skolvägen är 3–5 km. För dessa skolskjutsar debiterar staden enligt gällande beslut av bildningsnämnden. (Avgift nu 180 €/termin)

Skolskjuts ifall ledig plats i taxin (mot ersättning)

En elev som inte är berättigad till skolskjuts, har rätt att ansöka om att mot ersättning åka med taxibilen, om det i bilen skulle finnas ledig plats. Förskoleelever och elever i åk 1-2 som har över 3 km och som anhåller om skolskjuts har förtur framom övriga elever som mot ersättning önskar åka med. Se mera information i skolskjutsprinciperna. (Avgift nu 180 €/termin)

Kontaktuppgifter: 

Trafikassistent Sara Ingman
sara.ingman@pargas.fi, tfn 040 488 5747

Kontaktuppgifter Telefonnummer
Ataxi 3 041 459 0003
Ataxi 6 041 459 0006
Citybus Hessu 040 849 8264
Citybus Janne 040 180 2948
Muurinen 1 040 189 9801
Muurinen 2 040 189 9802
Muurinen 3 040 189 9803
Taxi Ingelius 040 193 1955
Taxi S. Dennis 040 553 3694
Taxi S. Nalle 0400 329 488
Taxi Suojanen 040 730 6395
Taxi Sipilä (Nagu) 0400 535 579
Taksi Tiina Lehtonen (Korpo) 0400 771 229
Taxi Elmer Lindberg (Norrskata) 0400 943 014
Ataxi 8 (Houtskär) 041 459 0008
Lola Schwartz (Iniö) 050 566 2832


Tidtabeller

Interna bussens, anropstaxin och Servicelinjens tidtabell hittar du här: Stadens interna trafik

Spelregler i taxi och buss

 • Meddela chauffören i god tid ex. med ett sms om ditt barn inte behöver skolskjuts.
 • Det är bra att informera chauffören om barnet har hälsoproblem, som kan inverka på skolskjutsen.
 • Se till att ditt barn är på hållplatsen i god tid. Taxin är inte försenad om den anländer inom tio minuter efter utsatt tid.
 • Diskutera med ditt barn hur man uppför sig på hållplatsen och i bilen. (hälsa på chauffören, lägg väskan på golvet framför fötterna, lägg på säkerhetsbältet etc.)
 • Trafikanten och eleven med familj avtalar sinsemellan om skador som barnet orsakat i bilen. Kommunen ersätter inte sådana skador.
 • Hållplatserna är inplanerade så att rutten ska fungera så smidigt som möjligt. Chauffören får ej självmant ändra på hållplatserna utan att först ha diskuterat med trafikassistenten.
 • Reflexvästen är oersättlig på mörka vintermorgnar för att barnet ska synas.
 • Sportredskap, som ska användas under gymnastiklektionerna, får transporteras i skoltaxin.  Informera chauffören om vilka dagar och vilka redskap det är fråga om, så att chauffören är beredd.
 • Vid en eventuell olycka bör chauffören, eller någon annan person, kalla polisen och räddningsenheten på plats (ring 112). Chauffören, eller någon annan person, kontaktar trafikassistenten. Trafikassistenten vidtar nödvändiga åtgärder; kontaktar de berörda skolorna. Skolornas personal kontaktar de berörda hemmen.