Gällande planer i Korpo

Gällande planer i Korpo

DETALJPLANER

Sammanställning av de ikraft varande detaljplanerna för Korpo centrum

Sammanställning av de ikraft varande detaljplanerna för Korpo Verkan


DELGENERALPLANER

Delgeneralplan för Utö

Godkänd 18.10.2016. Skala 1:2000

Delgeneralplan för Utö


Delgeneralplan för Jurmo bycentrum

Godkänd 14.12.2000. Skala 1:5000

Delgeneralplan för Jurmo bycentrum

Planbeteckningar och bestämmelser, delgeneralplan för Jurmo bycentrum


Strandgeneralplan för Korpo (norra)

Godkänd 9.12.2014, trätt i kraft 17.3.2017. De områdena, var planen inte är i kraft / är upphävd, har utmärkts med rött.

Skala 1: 15 000

Korpo strandgeneralplan, del 1 

Korpo strandgeneralplan, del 2 

Korpo strandgeneralplan, del 3 

Planbeteckningar och -bestämmelser, Korpo strandgeneralplan 

Indexkarta


Sammanställning av den ikraft varande delgeneralplanen med ändringar för Korpo södra skärgård

De planändringarna som är gjorda efter fastställandet av den ursprungliga planen är uppdaterade till ajouren. De områdena, var planen inte är i kraft / är upphörd, har utmärkts med rött. Senast uppdaterad 8.8.2019.

Skala 1:20 000

Delgeneralplan för Korpo södra skärgård, del 1 

Delgeneralplan för Korpo södra skärgård, del 2 

Delgeneralplan för Korpo södra skärgård, del 3 

Delgeneralplan för Korpo södra skärgård, del 4 

Delgeneralplan för Korpo södra skärgård, del 5 

Planbeteckningar och -bestämmelser, delgeneralplan för Korpo södra skärgård

Indexkarta