Gällande planer i Iniö

Gällande planer i Iniö

DELGENERALPLANER

Sammanställning av den ikraft varande Iniö generalplanen och Keistiö delgeneralplanen med ändringar

De planändringarna som är gjorda efter godkännandet av de ursprungliga planerna är uppdaterade till ajouren. Ajourvarande planen innehåller den 18.9.2000 godkända Iniö generalplanen, den 8.2.2011 godkända delgeneralplanen för Keistiö och flera mindre planändringar. Senast uppdaterad 9.5.2017.

Skala 1:15 000

Iniö, del 1 

Iniö, del 2 

Iniö, del 3 

Iniö, del 4 

Planbeteckningar och -bestämmelser, Iniö generalplan 2000 

Planbeteckningar och-bestämmelser, Keistiö delgeneralplan 

Indexkarta:

Indexkarta över Iniö