Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ansökan om plats i morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ansökningstiden för läsåret 2024-2025 börjar 1.4.2024. Sista ansökningsdagen är 30.4.2024.

Blankett för läsåret 2024-2025 finns i Wilma, under blanketter.

Serviceproducent (platsantal) Verksamhetsplats Tider Språk
Malms skola (max 15/grupp)
morris 2 grupper, eftis 3 grupper
Vapparvägen 4 7-9.00
12-17.00
Svenska
Väståbolands svenska församling (max 22) Hyddan, Kyrkoesplanaden 7 12-17.00 Svenska
Piftis (max 32) PIF-Center, Industrigatan 11 12-16.30 Svenska
Finska
Skräbböle skola (max 25) Skolan 12-17.00 Svenska
Kirjala skola (ca 20) Skolan 12.15-16.30 Svenska
Kyrkbackens skola (ca 20) Skolan 12-17.00 Svenska
Skärgårdshavets skola (ca 15) Skolan 13-16.45 Svenska
Träsk skola (ca 10) Skolan 12-17.00 Svenska
Iniö skola (ca 5) Skolan 12-17.00 Svenska

 

Eftermiddagsverksamhet

Eftis inleder sin verksamhet 12.8.2024.

Verksamheten riktar sig till elever i klasserna 1 och 2, samt till elever i åk 1-9 som får särskilt stöd. Skräbböle eftis prioriterar elever från Skräbböle skola. På grund av skjutsarrangemang uppmanas elever i Sunnanbergs skola att söka till Skräbböle eftis. Eftermiddagsgruppen i Malms skola tar emot elever i behov av särskilt stöd.

Skolskjuts till eftermiddagsverksamheten ordnas endast ifall eleven är berättigad till denna service och skjuts kan ordnas utan extra kostnader. För barn som anmälts till eftermiddagsverksamheten varje dag ordnas inte skjuts hem från skolan. Elevens vårdnadshavare ordnar själv transporten från eftis hem. 

Morgonverksamhet

Morris inleder sin verksamhet 13.8.2024.

I Malms skola ordnas morgonverksamhet mellan kl. 7 och 9.

Avgifter

  • Eftis alla dagar (heltid): 110 €/månad
  • Eftis 1-10 dagar (deltid): 55 €/månad
  • Morris: 30 €/månad

För alla barn som deltar i eftermiddagsverksamheten tas ut en avgift på 55 € för augusti. Juni är avgiftsfri. I avgiften ingår ett mellanmål och olycksfallsförsäkring.

Ändringar och uppsägning

Heltidsplats kan ändras till deltidsplats tidigast från och med vårterminens början.
Ändringen gäller hela kalendermånader och görs från och med den första i månaden.
Om detta bör skriftligen meddelas skolbyrån senast en månad på förhand.

Om en plats i morgon- och eftermiddagsverksamheten sägs upp, ska detta anmälas skriftligen till skolbyrån och verksamhetsplatsen, minst en månad i förväg, annars debiteras för platsen. 

Tilläggsinformation

Intagningskriterier för morgon- och eftermiddagsverksamheten

Verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet

På förfrågningar om verksamheten svarar respektive serviceproducent

Malms skolas eftis och morris ansvarig ledare Sabina Sundqvist
050 596 2609
rektor Pia Lindfors
040 488 5862
Väståbolands svenska församling ansvarig ledare Linnéa Hankalahti
040 312 4417
 
Piftis ansvarig ledare Katja Kallio
040 584 6980
 
Skräbböle skolas eftis ansvarig ledare Ina Wikman
046 921 3481
rektor Jonas Wallin
040 488 5876
Kirjala skolas eftis ansvarig ledare Elin Fjäder
040 358 3878
rektor Bo Blomqvist
050 540 2078
Kyrkbackens skolas eftis ansvarig ledare Lisbet Karlsson
0400 675 411
rektor Åsa Sundström
040 488 5742
Skärgårdshavets skolas eftis ansvarig ledare Jenny Storfors
040 488 5971
rektor Lena Elgabsi
040 488 5676
Träsk skolas eftis ansvarig ledare Ágnes Tóth
040 705 2950
rektor Örjan Ohls
040 488 5648
     

 

Kontaktuppgifter

fornamn.efternamn@pargas.fi

Nora Lyne (ansökan och uppsägning)
tfn 040 488 5759

Fakturering
tfn 040 488 5741

Utbildningschef Ulrika Lundberg
tfn 050 375 3593