Kreativ kretsloppsresa

Kreativ kretsloppsresa i ekologisk lärmiljöBild på Pargas stads småbarnspedagogiks logo, som är en gädda framför ett segel.

Kreativ kretsloppsresa -projektet (1.8.2019 - 31.1.2021) inspirerar barnen till naturenlig odling och kompostering. Barnen får en bild av hur allt cirkulerar i kretslopp, som till exempel mat, material, energi och näring. Sju pilotgrupper inom småbarnspedagogiken i Pargas stad är med i projektet. 

Odla med Gäddan och gänget

Alla barngrupper inom småbarnspedagogiken i Pargas stad har under våren 2021 fått ett eget "Börja odla med Gäddan och gänget" -odlingspaket. Paketet innehåller kompostämbare, planteringsspade, mylla, krassefrön i Gäddan och gängets egna fröpåse (printbar PDF), fiberkruka av pappersmassa som förmultnar - se en video och gör din egen, samt "Börja odla med Gäddan och gänget" -odlingskort (printbar PDF).
 

Följ med Kretsloppsresan

Välkommen att följa Kreativ kretsloppsresa på vår egen webbsida! Du kommer att kunna följa med hur pilotgrupperna har lyckats med värmekompostering, maskkompost och Bokashi-kompost, hur en skogsträdgård skapats, hur solpaneler och regnvattensamlare har installerats. Du kan också följa med till Houtskär daghems trädgård på en distansexkursion.

 

Kontakt

Vik. chef för småbarnspedagogik Kerstin Lassinniemi, e-post: fornamn.efternamn@pargas.fi

Utbildningsstyrelsen finansierar projektet -logo