Kreativ kretsloppsresa

Kreativ kretsloppsresa i ekologisk lärmiljöBild på Pargas stads småbarnspedagogiks logo, som är en gädda framför ett segel.

Kreativ kretsloppsresa -projektet inspirerar barnen till naturenlig odling och kompostering. Barnen får en bild av hur allt cirkulerar i kretslopp, som till exempel mat, material, energi och näring. Sju pilotgrupper inom småbarnspedagogiken i Pargas stad är med i projektet. 

 

Vi är med i Kretsloppsresan

Välkommen med på en presentationsrunda av pilotgrupperna som deltar i projektet Kreativ kretsloppsresa i ekologisk lärmiljö! Alla pilotgrupper är från småbarnspedagogiken. Pilotgruppens storlek kan variera från en barngrupp på ett daghem till alla grupper. Varje vecka presenteras en pilotgrupp.

 

 

Björkhagens daghem

(8.5.2020)

Huvikumpu barngruppen har deltagit i kretsloppsprojektet som pilotgrupp från Björkhagens daghem.

Huvikumpu barngruppens småbarnspedagoger skickar en videohälsning till barnen som är hemma under undantagstillståndet. Barnen har startat en maskkompost som en del av Kretsloppsresa-projektet. Videon är filmad av småbarnspedagogerna själva. 

Barngruppen har fokuserat sig på maskar och maskkompost. I början av året fick barnen cirka 50 dyngmaskar, som också kallas kompostmaskar. Barnen har matat maskarna ett par gånger i veckan med fruktskal och tidningspappersbitar. Maskkomposten hålls fuktig genom att spruta vatten på den med en sprutkanna.

 

 

 

 

 

 

 

Visste du att det finns ett laboratorium i Björkhagens daghem?

Ett uteförråd har omvandlats till ett småskaligt laboratorium för barn. Maskarna bor i laboratoriet och genom projektet har det inskaffats ett mikroskop och en lupplampa. Ärtskott har odlats i laboratoriet, och resterna av ärtskotten matades såklart åt maskarna.

 

 

Familjdaghemmen i Tennby

(29.4.2020)

Bild på två små barn, som tillsammans bär på ett kompostämbar.Familjedaghemmens gård i Tennby har fyra hus. Alla hus har ett eget namn och en egen färg: gröna Junibacken, blåa Näckrosen, röda Vaahteramäki och gula Peukaloinen. Varje hus har tre familjedagvårdare och 12 barn. Två av husen är finskspråkiga och två är svenskspråkiga. Barnen är i åldern 0-5 år.

"Jag kommer ihåg när vi glömde sätta locket på och maten trilla ut på trappan", sade en flicka, 4 år.

Familjedagvårdarna tillreder all den mat som serveras åt barnen, i de egna köken. Matlagning är på så sätt något som är en del av barnens vardag. Man köper in lokala råvaror så långt det går. Ett gemensamt förråd på gården fylls med Mörkby Ekopotatis på hösten och med jämna mellanrum fyller man på med äppel och äppelmust från Rahkonens i Heisala. Grönsaker inhandlas under säsongen från Walldén’s trädgård i Korpo. 

Bild på barn, som ser in i kompostorn.Nu söker man även lokala producenter för andra rotfrukter än potatis. Kött från Sorpo Hereford och inhemska skogsbär från Egentliga-Finland förvaras i en stor frys i det gemensamma förrådet. All annan mat köps via nätbutiken från den lokala K-supermarketen Reimari.

"Oj vad mycket mat det finns där!", sa en pojke, 3 år.

Det blir en del matavfall, bl.a. skal, då maten görs på ställena. Därför har man genom projektet, sedan början av 2020, komposterat allt matavfall som uppstår i köken. Komposten fylls i vanliga fall dagligen med ca 5 liter matavfall per hus.

Familjedaghemmens gård är gemensam för alla fyra hus. Gården förbättrades under hösten 2019 och i samband med det blev det naturligt att också utse ett gemensamt område för odling och kompostering. Bild på barn som häller matrester i kompostorn.Det valda området har även ett äppelträd, som planterats tidigare.

Familjedaghemmen fick låna två stycken 240 liters kompostorer av Sydvästra Finlands avfallsservice. Det blev ganska snabbt klart att en större kompostor kommer att behövas. Idag, cirka fyra månader efter påbörjad kompostering, är båda kompostorerna fulla.

"Blää, det luktar illa", sa en flicka, 4 år.

Genom Kretsloppsresa projektet inhandlades en större 550 liters Biolans snabbkompostor från Garden Center i Pargas, som snart kan tas i bruk. Nu då vädret blir varmare ökar aktiviteten inne i kompostorerna, och husens grupper hoppas på att kunna använda egen mylla till odlingarna redan nästa vår.

Bild på barn som häller strö i kompostorn.Barnen har varit med ända från början och följt med komposteringsprocessen. Till den nya stora kompostorn har ParFix, på beställning av småbarnspedagogiken, gjort fina trappor. Det blir då lättare för barnen att nå upp för att tömma kompostämbarna.

"Det är så roligt att hälla", sa en pojke, 3 år.

Grupperna har också börjat odla och samla vatten i regnvattensamlaren. Mera om dem sedan då alla projekt-grupper presenterat sig! 

 

Naturens kretslopp, Pjukala Dinosaurierna


Kontakt

Projektledare Aija Mäkinen, tfn 040 134 6837

Utbildningsstyrelsen finansierar projektet -logo