Breadcrumb

Kort om Iniö

Kort om Iniö

Kommunområdet Iniö finns i Skärgårdshavets nordligaste del på gränsen till Åland. Iniö var en självständig kommun fram till 31.12.2008.

Året om bor i Iniö ca 180 personer men sommarhalvåret mångdubblas antalet.

Iniö består av över 1000 holmar och skär varav elva är bebodda året om: Iniölandet, Keistiö, Jumo, Åselholm, Kolko, Hepmo, Kvarnholm, Salmis, Själö, Perkala, och Ytterstö. Den totala strandlinjen är över 700 km.

Tidigare var fiske och jordbruk de viktigaste näringsgrenarna. Numera är turismen och sjöfart de viktigaste sysselsättningarna.

I Iniö finns en sammanhållande grundskola, daghem, hälsohus, modernt serviceboende för äldre och allaktivitetshus, bibliotek och områdeskontor.

Det finns även många företagare som erbjuder service åt både turister, sommarboende och Iniöbor.