Solgränd och Solvind

Familjedaghemmen Solgränd och Solvind

Solgränd och Solvind är tvåspråkiga familjedaghem belägna i Pargas centrum i samma hus. 

Kontaktuppgifter

Skolmästargränd 1, 21600 Pargas
20 platser

Familjedagvårdsledare Ann-Christin Nordström
ann-christin.nordstrom(at) pargas.fi
tfn 040 488 5840