Skolkuratorer

Skolkuratorer

Skolkuratorn fungerar som skolans socialarbetare, vars huvuduppgift är att stöda elever som har problem med skolgång, kamratrelationer eller svårigheter av andra slag. Skolkuratorn deltar i skolornas elevvårdsteam och träffar eleverna i skolan enligt ett schema, vilket gör det lätt att vid behov ta kontakt. Med skolkuratorn kan föräldrarna diskutera t.ex. hemförhållanden och uppfostringsfrågor. Genom diskussion med skolpersonal försöker man hitta lösningar till problemen.

Föräldrar, lärare eller eleven själv kan ta kontakt med skolkuratorn. Tjänsterna är konfidentiella.

Kontaktuppgifter

fornamn.efternamn@varha.fi

Mikaela Dahlbacka
Ledande skolkurator, lågstadierna och förskolorna i Pargas
tfn 050 596 2603

Petra Henriksson
Sarlinska skolan, Pargas sv. gymnasium, Paraisten lukio
tfn 040 488 6050

Johanna Karlsson
Axxell Pargas, Optima, Träsk skola, Iniö skola
tfn 0400 857 294

Christa Perämaa-Bredenberg
Kyrkbackens skola, Skärgårdshavets skola, Ulkosaariston koulu
tfn 040 760 5747

Jonna Saariniemi
Finskspråkiga skolorna och förskolorna i Pargas
tfn 040 488 5963