Skolkuratorer

Skolkuratorer

Skolkuratorn fungerar som skolans socialarbetare, vars huvuduppgift är att stöda elever som har problem med skolgång, kamratrelationer eller svårigheter av andra slag. Skolkuratorn deltar i skolornas elevvårdsteam och träffar eleverna i skolan enligt ett schema, vilket gör det lätt att vid behov ta kontakt. Med skolkuratorn kan föräldrarna diskutera t.ex. hemförhållanden och uppfostringsfrågor. Genom diskussion med skolpersonal försöker man hitta lösningar till problemen.

Föräldrar, lärare eller eleven själv kan ta kontakt med skolkuratorn. Tjänsterna är konfidentiella.

Kontaktuppgifter

fornamn.efternamn@varha.fi

Mikaela Dahlbacka
Skolkurator
Lågstadierna i Pargas
tfn 050 596 2603

Petra Henriksson
Ledande skolkurator
Sarlinska skolan, Iniö skola
tfn 040 488 6050

Anne Melarti
Skolkurator
Gymnasierna, förskolorna i Pargas
040 1686 730

Johanna Karlsson
Skolkurator
Axxell Pargas, Livia, Optima, Träsk skola + förskola
tfn 0400 857 294

Christa Perämaa
Skolkurator
Kyrkbackens skola, Skärgårdshavets skola, Ulkosaariston koulu + förskolorna
tfn 040 760 5747

Mika Wallin
Skolkurator
Finskspråkiga skolorna och förskolorna i Pargas
tfn 040 488 5963