Uthyrning av skolutrymmen

Uthyrning av skolutrymmen

Ansökningsblanketten med de allmänna hyresvillkoren

Uthyrning av gymnastiksalar och bollhallar

Uthyrning för hela läsåret

Beträffande gymnastiksalar och idrottshallar sköts uthyrningen som omfattar hela läsåret av skolbyrån och av respektive utbildningschef. Möjligheten att hyra gymnastiksalar och idrottshallar för följande läsår utannonseras i maj.

Bokningarna görs i det elektroniska bokningssystemet på bokning.pargas.fi.
Vid uthyrningen av gymnastiksalar vardagar mellan kl. 16.00 och 20.00 samt under veckoslut mellan kl. 10.00 och 20.00 prioriteras idrottande juniorers behov.

Tillfälliga uthyrningar

Tillfällig uthyrning av gymnastiksalarna i skolbyggnaderna sköts i Pargas och i Korpo av rektorerna, i Nagu av fritidssekreteraren och i Houtskär av informationssekreteraren. Uthyrningen av Snäckan i Iniö sköts av informationssekreteraren.

Uthyrning av övriga skollokaler

Skolornas rektorer sköter uthyrningen av övriga skollokaler. Köksutrymmen ingår inte i uthyrningen av skolornas matsalar.

De aktuella utrymmena kan uppdelas i fyra kategorier:

1. gymnastiksalar och bollhallar
2. specialutrymmen
3. övriga utrymmen
4. medborgarinstitutets utrymmen 

Uthyrningen sker i följande prioritetsordning:

1. skolornas egen verksamhet
2. medborgarinstitutes verksamhet samt annan verksamhet i stadens regi
3. lokala föreningar
4. privatpersoner, företag och övriga

Avgifter

Gymnastiksalar och bollhallar

  Sarlinska skolan Övriga*
Lokala föreningar 10 €/h 5 €/h
Privatpersoner och företag 30 €/h 20 €/h

* Övriga: Malms skola, Koivuhaan koulu, Paraistenseudun koulu, Nagu idrottshall, Skolcentrets gymnastiksal i Korpo, Träsk skola, Snäckan

Speciallokaler (Utrymmen för huslig ekonomi, Skolcentrets matsal, auditorier)

Lokala föreningar 20 €/h
Privatpersoner och företag 40 €/h

 

Andra lokaler (t.ex. vanligt klassrum)

Lokala föreningar 8 €/h
Privatpersoner och företag 16 €/h

 

Medborgarinstitutets lokaler (Kombila, hyra/rum)

Lokala föreningar   20 €/h
Privatpersoner och företag 40 €/h

 

Inkvartering

7 €/person/dygn. I priset ingår övernattningsutrymmen, toalett- och duschutrymmen samt allmänna utrymmen. Minimiavgiften som tas ut för ett dygns inkvartering är 100 € (inbegriper inkvartering för 1-16 personer).