Breadcrumb

Tidtabeller

Tidtabeller

Busstidtabeller

Bussar som trafikerar till och från Åbo och Helsingfors:

Färjtidtabeller

  • Färjornas tidtabeller finns HÄR
  • Färja.fi är en tidtabelltjänst som omfattar Finlands färjetrafik. Från sidan hittar du tidtabellerna du söker efter, med att ange plats eller namn på färjelinjen.
    På Ringväg-sidan kan du planera en resa till den populära Ringvägen i vår skärgård.

Förbindelsefartyg

Stadens interna trafik

Pargas stads service-, anrops- och linjetaxitrafikens tidtabeller finns nedan i pdf-format.

Servicelinjen (Pargas kommunområde)

Intern busstrafik (Pargas kommunområde)

Anropstaxinas tidtabeller

Anropstaxi i Pargas kommunområde

Anropstaxi i Pargas kommunområde (sommartidtabell)

Anropstaxi i Nagu, Korpo och Houtskär

Anropstaxi i Nagu, Korpo och Houtskär (sommartidtabell)

Anropstaxi i Iniö

Observera att anropstaxiturerna körs endast om taxin är beställd på förhand. Avgifter enligt busstaxa. Taxin har rätt att avvika högst 2 km från rutten. För sådan körning betalar passageraren enligt taxitaxa.