Stöd för lärande

Stöd för lärande

Alla elever har rätt till stöd för sitt lärande och för sin skolgång. Stödet ordnas i tre olika nivåer, beroende på omfattningen av stödformer. Samarbetet med hemmet och vårdnadshavarna är viktigt då man planerar och erbjuder eleverna stödet. 

Allmänt stöd

Det allmänna stödet omfattar samtliga elever och innebär enstaka pedagogiska lösningar och stödåtgärder. Stödformer kan vara t.ex. differentiering, flexibla grupparrangemang, handledning, stödundervisning, läxhjälp, hjälpmedel, tillfällig specialundervisning på deltid, tolkningstjänster och tillfälliga elevassistentstjänster.

Intensifierat stöd

Det intensifierade stödet är ett mer omfattande och långsiktigt och införs då en elev behöver regelbundet stöd eller flera olika former av stöd samtidigt. 

Särskilt stöd

Inom särskilt stöd erbjuds elever specialundervisning och eventuellt andra former av stöd i en större omfattning. Beslutet om särskilt stöd är ett förvaltningsbeslut som fattas av utbildningschefen.

Särskilt stöd ges antingen inom den allmänna läroplikten eller inom en förlängd läroplikt.

I Malms skola finns smågrupper med specialundervisning för att möta olika stödbehov. Alla elever som deltar i smågruppernas undervisning har därtill tillhörighet i en stor klass där de har sin övriga undervisning.