Språkundervisning

Språkundervisning

Pargas är en mångspråkig stad där det talas flera språk. Inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen finns det barn och unga som har t.ex. arabiska, engelska, tyska, estniska eller ryska som hemspråk. I och med den brokiga språkliga bakgrunden kan man med fördel tala om Pargas som en flerspråkig stad.

Det andra inhemska språket

I Nagu och Korpo finns skolorna för svensk- och finskspråkig grundläggande utbildning i samma
byggnad, vilket främjar och förstärker skolornas gemensamma verksamhetskultur i riktning mot
flerspråkighet.

Timfördelningarna avviker från varandra i den svensk- och finskspråkiga undervisningen. På den svenska sidan börjar undervisningen i finska i årskurs ett. I den finska skolan kan man börja läsa svenska som tillvalsämne i årskurs fyra, den gemensamma undervisningen i svenska börjar i årskurs sex. Eleverna i Pargas kommunområde uppmuntras att välja svenska som A2 språk och att delta i svenska klubbar. 

I årskurserna 1-6 förverkligas undervisning på två språk på ett naturligt sätt som samarbete mellan årskurserna i de olika skolorna. Till exempel genom gemensamma lektioner och genom att lärare i olika skolor tillsammans utarbetar material.

Övriga språk

I de svenskspråkiga skolorna i Pargas inleds undervisningen i finska (A1 språk) i årskurs 1. Undervisningen i engelska (A2 språk) inled i årskurs 4. Som tillvalsämne i åk 8 kan eleverna välja tyska, i Sarlinska skolan och i Iniö skola också franska. Utbudet på tillvalsspråk kan variera från läsår till läsår.

I de finskspråkiga skolorna i Pargas kommunområde inleds undervisningen i engelska (A1 språk) i årskurs 2, i Korpo och Nagu är A1 språket svenska och undervisningen inleds i årskurs 3. I Korpo och Nagu är A2 språket engelska. 

Språkstrategi för bildningsavdelningen 2018-2022