Skapa Pargas

Skapa i Pargas

SKAPA är Svenska kulturfondens strategiska satsning på konstundervisning för barn och unga i Finland. Det riksomfattande bidragsprogrammet körde igång 2023, då också Pargas stad och Kimitöns kommun startade ett gemensamt 1-årigt SKAPA-utredningsprojekt. Målet är att undersöka hur vi i kommunerna kan stärka och höja kvaliteten på konstundervisningen, göra den mer tillgänglig och jämlik och trygga en bestående framtida samarbetsstruktur. Läs mer om SKAPA i Pargas nedan. 
 


 

Skapa Kontakt

Skapa kontakt


SKAPA, projektkoordinator
Pia Lindén-Lamoureux
040 629 7449

Kulturschef
Fia Isaksson
050 596 2601