Planläggningsöversikt

Planläggningsöversikt

I planläggningsöversikten redogörs kortfattat för stadens planprojekt och de olika beredningsskedena samt för sådana beslut och andra åtgärder som direkt påverkar planläggningens utgångspunkter, mål, innehåll och genomförande; t.ex. viktiga markanvändningsavtal som förbereds eller redan ingåtts med markägare.

Planläggningsöversikten finns hela tiden uppsatt på stadens anslagstavla och på stadens webbsidor, se länken: Planläggningsöversikt 2024