Breadcrumb

Pågående projekt

Pågående projekt

St Olav Waterway - Pilgrim på havet


St Olav Waterway är ett gränsöverskridande Central Baltic projekt och genomförs av Pargas stad i samarbete med Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Föreningen Franciscus, Sottunga, Söderhamn, Östhammar och Pilgrimstid Sverige.

Projektets målsättning är att skapa en ny pilgrimsrutt kallad S:t Olavsleden, från Åbo via skärgården och Åland till Hudiksvall i Sverige, där den knyts ihop med existerande S:t Olovleder i Sverige och Norge. Projektet kommer att identifiera ett antal så kallade turismnoder längs med rutten, och paketera service till attraktiva helheter för besökare. St Olav Waterway kommer att markeras med S:t Olavledens märken när leden är certifierad.

Mera information om projektet finns här:
www.st-olav.com

Projekttid: 1.10.2016 - 29.2.2020
Totalbudget: Cirka 1,5 miljoner euro
Finansiärer: Central Baltic
Projektledare i Pargas: James Simpson, tfn 040 488 5977

 

 

 

 

 

Projekt KulTa  - Kosthåll med konsumenten i fokus
 

Projektet förverkligas i hela Egentliga Finland av projektledare i Pargas, Kimitoön, Salo, Nystad, Åbo och Loimaa.

KulTa är ett informationsförmedlingsprojekt med följande målsättningar:
- Förbättra konkurrenskraften hos livsmedelsföretag genom att förmedla den alltid nyaste informationen, hitta samarbetsmöjligheter och- nätverk och ordna stidieresor.
- Uppmuntra till nyföretagsamhet och nya affärsmodeller genom att känna till konsumentbeteendet.
- Uppmuntra tillväxten hos hela livsmedlesektorn samt stödja de företag som vill växa och utvecklas genom att dela kunskap.
- Uppmuntra småföretag till att använda sig av digital teknik i sin verksamhet.
- Förevisa olika former av delningsekonomi och informera om erfarenheter man fått av dem till hela livsmedelssektorn
- Öka kännedomen om ett hållbart livsmedelssystem bland konsumenter och företagare.
- Lyfta upp maten som en väsentlig del av besöksnäringen.
- Öka hela livsmedelssektorns betydelse i Egentliga Finland

Projektet arbetar med fem olika arbetspaket:
- Kommunicera om effektivitet och ansvarsfullhet genom uppsamling av information om konsumentbeteende.
- Innovativa livsmedelskedjor som den framtida vägen till konsumenterna.
- Utöka digitaliseringen i livsmedelskedjan.
- Utöka matupplevelsen inom besöksnäringen.
- Stödja livsmedelsföretagens tillväxt

Projekttid: 1.4.2018 – 31.12.2020
Totalbugdet 1.297.642,80 € varav Pargas andel 174.406
90% kommer från landsbygdsprogrammet  10% finansieras av Pargas stad

Projektet förverkligas genom programmet för utveckling av landsbygden i fastlandsfinland 2014 – 2020 och finansieras av Egentliga Finlands ntm-central och kommunerna i Egentliga Finland

Man kan läsa mera om projektets evenemang på websidan.

Projektansvarig i Pargas:
Margot Wikström, tel. 040 735 0593

 

PROFFS 3.0
 

PROFFS 3.0 är ett ämnesövergripande projekt för elever i årskurserna 7-9 där man med hjälp av makerkulturen, ny teknologi och utforskande arbetssätt kommer att förstärka digitala lösningar i undervisingen. I projektet kommer man att använda sig av virtuell och förstärkt verklighet samt av programmering.

Projektets mål är att öka det ämnesövergripande samarbetet i åk 7-9 med hjälp av digitala lösningar, ta fram en modell för hur man kan arbete med making och ny teknologi inom bildningsväsendet i kommunerna samt ordna PROFFSdays och utforma material för PROFFS-resursbanken.

Pargas stads samarbetspartner i projektet är Kimitoöns kommun och Åbo stad.

Projekttid: 5.6.2018-30.6.2020
Totalbudget: 50.500 euro
Finansiär: Utbildningsstyrelsen
 

Family Ports

 

Green and Family-friendly Archipelago Ports (FamilyPorts) är ett gränsöverskridande Central Baltic-projekt som har som målsättning att förbättra servicen i fyra gästhamnar i Åboland (Nagu och Dalsbruk) och på Gotland (Ronehamn och Lickershamn).  
Inom ramen för projektet ska familjevänliga servicebyggnader byggas i alla fyra hamnar. Hamnarna kommer också att göra satsningar på miljövänlig teknologi och skapa gemensamt marknadsföringsmaterial.
Pargas stads samarbetsparter i projektet är Kimitoöns kommun, Region Gotland och Lickershamns Fiskareförening.
www.familyports.fi


Projekttid: 1.7.2016-31.3.2019
Totalbudget: Cirka 1,05 miljoner euro
Finansiär: Central Baltic
Kontaktperson i Pargas: Hanna Tuohimaa, tfn 040 352 3799

 

 

 

 

 

 

Kreativ kretsloppsresa i en ekologisk lärmiljö

Huvudmålsättningen med projektet är att barnen ska få en bild av hur allt cirkulerar i kretslopp, som till exempel mat, material, energi och näring. Sju pilotgrupper inom småbarnspedagogiken är med i projektet.

Projektet kommer att arbeta med att inspirera till kretsloppstänk enligt hållbarhetsprinciperna. Kretsloppstänkandet demonstreras på ett konkret sätt för barnen genom naturenlig odling och kompostering. Målet är att odling och kompostering blir en del av den dagliga verksamheten för barngrupperna inom småbarnspedagogiken.

De övergripande verksamhetssätten inom projektet är forskning, undersökning och experimentering. Projektet stöder för sin del Pargas stads bildningsavdelningens handlingsplan genom att uppmuntra till en hållbar livstil.

Projektet förverkligas av Pargas stad. Samarbetspartners i projektet är Aktiva ungdomsverkstaden, Parfix, Sagalunds barnkulturcenter, Skärgårdshavets Biosfärområde, Sydvästra Finlands Avfallsservice och Åbolands naturskola, samt yrkesinstitut Livias Future Crops projekt.

Läs mera om projektet här.

Projekttid: 1.8.2019 - 31.1.2021
Totalbudget: 61 000
Finansiär: Utbildningsstyrelsen
Projektledare i Pargas: Aija Mäkinen, tfn 040 134 6837

 

Välkommen hem
 

Målet med projektet är att öka sysselsättningen hos invånare och inflyttare med annat modersmål än svenska eller finska i Pargas och Kimitoön. Genom projektet kommer man att främja de arbetssökandes färdigheter i att söka jobb och i företagsamhet samt ordna studiebesök i olika företag. Det huvudsakliga målet är att skapa kontakter mellan det lokala näringslivet och de arbetssökande så att de arbetssökande i regionen kan sysselsättas på ett effektivare sätt. Genom projektet kan företagarna i regionen få vägledning och stöd för sysselsättningen.

 

Projektet ska genomföras i samarbete med Kimitoöns kommun.

Projekttid: 1.12.2019-30.11.2021
Totalbudget: 249 024€
Finansiärer: Europeiska socialfonden 75%, Pargas Stad och Kimitoöns kommun 25%
Kontaktperson: Heidi Valtasaari tel. 046 920 0656