Barn i skärgården

Barn i skärgården

Du kan träffa Gäddan och gänget i Åbolands skärgård även utanför småbarnspedagogiken. Gäddan och gänget inspirerar barn att utforska Östersjön i Knattelabbet. Barn kan också bekanta sig med Skärgårdshavet under miljöäventyret Gäddan och gängets ö-expedition.


Knattelabbet i Skärgårdscentrum Korpoström

I Knattelabbet får barn och nyfikna vuxna vara marinbiologer för några timmar under sommaren. Barnen får lära sig om olika djur- och växtarter i Östersjön, samt titta på djuren som bor på havsbotten genom mikroskop. Här får barnen under handledning ta olika sorters vattenprover och studera det marina livet med utrustning som finns i ett riktigt laboratorium. Knattelabbet lyfter fram skärgårdens kultur och natur genom att kombinera vetenskap och konst.

Knattelabbet är gratis och öppet för alla under sommaren. Barngrupper inom småbarnspedagogiken och skolgrupper kan besöka Knattelabbet utanför säsongen. Knattelabbet koordineras av Skärgårdshavets Biosfärområde.

Aktuell information: 

Skärgårdscentrum Korpoströms webbsidor
Knattelabbets Instagram | @knattelabbet
Skärgårdshavets biosfärområdets webbsidor - Biosfärakademin


Gäddan och gängets ö-expedition

Gäddan och gängets ö-expedition är ett miljöäventyr, som bjuder på program som barnfamiljer kan utföra på egen hand.  I 15 besökshamnar i skärgården finns skyltar med uppgifter för barn. Barnen får på ett konkret och underhållande sätt information om Skärgårdshavets spännande miljö, kultur, växt- och djurliv.

Samla stämplar i ditt forskarpass genom att utföra ö-expeditions uppgifter i besökshamnarna. Varje besökshamn har en egen stämpel.  Forskarpass finns tillgängliga i besökshamnarna, eller kan skrivas ut från Gäddan och gänget ö-expeditions webbsidor.

Gäddan och gängets ö-expedition är ett samarbetsprojekt mellan Finlands öar rf - Suomen saaret ry föreningen och Skärgårdshavets biosfärområde. Leader-projektet förverkligades år 2018.

Mera information om Gäddan och gängets ö-expedition

Gäddan och gängets ö-expeditions webbsidor
Finlands öar rf - Suomen saaret ry (FÖSS) webbsidor
Skärgårdshavets biosfärområdets webbsidor - Biosfärakademin