Förberedande undervisning

Förberedande undervisning

Undervisning som förbereder för grundläggande utbildning är avsedd för barn och unga med invandrarbakgrund. Syftet med den förberedande undervisningen är att utveckla elevens kunskaper i svenska eller finska samt ge eleven övriga färdigheter som behövs för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

I Pargas ordnas förberedande undervisning på svenska och finska. Den svenskspråkiga undervisningen ordnas så att eleven integreras i den allmänna undervisningen i elevens närskola, medan förberedande undervisning på finska ordnas i Koivuhaan koulu för åk 1-9. Eleven kan inkluderas i den allmänna undervisningen, undervisas i liten grupp eller ges individuell undervisning enligt elevens egen kunskaps- och färdighetsnivå.

När eleven avklarat den förberande undervisningens övergår hen till den allmänna undervisningen.