Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden för perioden 2017-2021:

Ledamot Ersättare
Kurt Ekström (SFP), ordförande Filip Nyström (SFP)
Aya Lundsten (SFP) Fredrika Sihvonen (SFP)
Folke Pahlman (SFP) Olof Elenius (SFP)
Anna Gråhn (SFP)  Alice Björlöf (SFP)
Daniel Strömborg (SFP) Dick Abrahamsson (SFP)
Linda Lindberg  (SFP)  Soili Svahnström (SFP)
Jari Tschernij (De gröna), vice ordförande Egon Nordström (De gröna)
Saila Routio (De gröna) Sanna Autio (De gröna)
Tom Lindholm (SDP) Matti Agge (C)
Erica Helin (SDP) Dan-Peter Henriksson (SDP)
Petri Abrahamsson (Saml) Heidi Salviander-Wahe (Saml)

 

Bygg- och miljönämndens sammanträdesschema 2020
Onsdag kl. 16.45

5.2, 4.3, 1.4, 6.5, 10.6, 19.8, 16.9, 14.10, 11.11, 9.12

Det justerade protokollet med bifogad anvisning om omprövning och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte annat följer av sekretessbestämmelserna onsdagen påföljande vecka efter sammanträdet.

Bygg- och miljönämnden