Bedömning

Bedömning

Under studiernas satsas det på en mångsidig och kontinuerlig bedömning. Handledningssamtal genomförs en gång per läsår. I samtalet deltar eleven, vårdnadshavaren och läraren. I slutet av läsåret får eleven ett läsårsbetyg, där bedömningen av ämnena ges verbalt eller med vitsord. 

I de svenskspråkiga skolorna bedöms eleverna enligt följande tabell:

Tabellen visar när bedömningen ges verbalt alternativt med siffra i de olika ämnena i årskurserna 1-6 i de svenska skolorna.

I de finskspråkiga skolorna bedöms eleverna enligt följande tabell:

Tabellen visar när bedömningen ges verbalt alternativt med siffra i de olika ämnena i årskurserna 1-6 i de finska skolorna.