Anmälan

Anmälan


Anmälningsförfarande kan tillämpas på vissa byggnadsåtgärder.
I byggnadsordningen finns en lista över de åtgärder som i Pargas stad kan genomföras genom anmälningsförfarande.
Anmälningsförfarande tillämpas dock inte vid uppförande av en bastubyggnad, en byggnad som tillfälligt kommer att användas för boende eller ett tillfälligt djurstall. För dessa krävs alltid bygglov.

Vid anmälan behöver grannarna inte höras. I stället för anmälan kan det krävas att bygglov eller åtgärdstillstånd söks, om detta är nödvändigt med tanke på det allmänna intresset eller grannarnas rättsskydd. Byggande eller någon annan åtgärd kan inledas, om inte byggnadstillsynen inom 14 dagar från mottagandet av anmälan har krävt att lov eller tillstånd ska sökas. Anmälan förfaller om åtgärden inte har inletts och slutförts inom tre år.

Om man i glesbygden planerar att bygga närmare än på 5 meters avstånd från fastighetsgränsen, krävs det åtgärdstillstånd för byggprojektet.

En anmälan behövs för bl.a. följande projekt:

  • Ekonomibyggnad, 7–15 m², i glesbygden
  • Målning av byggnad, ändring av kulör
  • Montering av badtunna
  • Uppsättande av utomhusreklam
  • Förnyande av gråvattensystem
  • Byggande av utedass
  • Solpaneler på fasaden
  • Värmebrunn