Länkstig

Vår profil

Vår profil

PSG:s ledord är trivsel, trygghet och respekt

I vårt gymnasium strävar vi efter att implementera en hållbar livsstil vardagen. Gymnasiet är beläget i skärgårdsstaden Pargas som lever i stark symbios med Östersjön. Vi omges av vatten och av den unika, känsliga skärgårdsnaturen som vi vill värna om. Vi strävar efter att alla studeranden ska känna ett ansvar och en vilja att i sitt eget liv verka för en hållbar framtid. I PSG betonar vi förmågan till detta. 

 

 

De mångsidiga kompetenserna utgör gemensamma målsättningar för läroämnena i gymnasieutbildningen. Dessa fördjupas i vår profilering i form av specialkurser och evenemang samt lokala-, nationella- och internationella projekt. Vi har väletablerade internationella kontakter med skolor runtom i Europa och deltar gärna i projekt av mera exotisk karaktär. Nedan kan du ta del av detta.

 

Lokalt samarbete

 

Tvåspråkighet

Samarbetet med det finskspåkiga gymnasiet i staden, Paraisten lukio, är naturligt och utmynnar i gemensamt kursutbud och evenamang av olika slag.

 

Entreprenörskap

Pargas svenska gymnasium erbjuder ett unikt kurspaket i entreprenörskap. Kurserna är praktiskt inriktade och målet är att uppmuntra ungdomarna till företagsamhet och kreativitet. Kurserna ordnas i samarbete med lokala företag och aktörer. 

 

Pif Akademin

Under studietiden har seriösa idrottsintresserade möjlighet att träna tre gånger i veckan under Pif Akademins ledning. Pif Akademin erbjuder högklassig träning och är den enda i Finland som inkluderar mentalträning i träningsprogrammet.

Pif Akademin

Anmäl dig till till Pif Akademin här.

Registerbeskrivning för Pif Akademin.

 

Skärgårdshavets UNESCO biosfärområde

Inom ramarna för våra temastudier gör vi studiebesök till olika delar av vår vackra skärgård och samarbetar bland annat med Skärgårdshavets biosfärsområde.

 

Ungdomskultur

PSG samarbetar med Pargas stads kulturavdelning när det kommer till aktuella kulturprojekt, t.ex. planeringen och genomförandet av den regelbundet återkommande ungdomsshowen.

 

Nationellt samarbete

Samarbete med högskolor och universitet kommer att utgöra en allt större del av vår verksamhet i och med implementeringen av den nya läroplanen. I Pargas svenska gymnasium har vi redan etablerade kontakter med såväl Åbo Akademi som yrkeshögskolan Novia.

Vårt gymnasium samarbetar med Savonlinnan Taidelukio. De studerande besöker varandra för att få insyn i varandars verksamhetskultur över språk- och kulturgränserna.

 

 

Internationellt samarbete

Erasmus STEM

Senegal

Erasmus+