Länkstig

Studentexamen

Studentexamen

 

Studentskrivningar

Studentskrivningar anordnas två gånger per läsår och består av ett obligatoriskt ämne, modersmålet, samt åtminstone tre andra ämnen för dem som inlett sina skrivningar senast hösten 2021 och fyra ämnen för dem som inleder sina skrivningar senare. Studentskrivningarna kan spridas på tre på varandra följande skrivningstillfällen. I finska och matematik ordnas proven på två olika nivåer, en mera krävande och en mindre krävande nivå (A- och B-nivå).
Detaljerad information om studentskrivningarna finns på Studentexamensnämndens hemsida.
 
 

Digabi

digitaliseringsprojektet av studentskrivningarna
 

Planering av studentskrivningarna