Länkstig

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Adress Skolgatan 14, 21600 Pargas

Rektor Annika Gustafsson +358 (0)40 488 5771

Kanslist Eivor Suominen + 358 (0)40 488 5777

Lärarrum + 358 (0)40 488 5772 

Studiehandledare Lotta Sundgren +358 (0)44 358 5737

Kurator Petra Henriksson +358 (0)40 488 6050

Skolhandledare Jessica Sjöholm +358-(0)40 4886074  

Skolhälsovårdare Sofia Aspelin +358(0)40 488 5688

 

Lärare läsåret 2020-2021

Aaltonen Kaisa, vikarie i tyska

Backas Johanna, gymnastik

Enroth-Nyman Sara, tyska (vårdledig)

Fagerholm Mats, historia och samhällslära

Fröman Sofia, speciallärare (och intyg)

Hartman Helena, bildkonst

Högström Henry, vikarie i franska och engelska

Kronström Emilia, hälsokunskap (tjänstledig)

Knuts Sofia, speciallärare

Kurvinen Kyösti, gymnastik

Lagerspetz Carita, musik

Nordqvist Ditte, religion, livsåskådning, psykologi och filosofi

Nylund Heidi, matematik, fysik och kemi

Ohls-Ahlskog Katarina, franska och engelska (tjänstledig)

Palmqvist Gunilla, geografi och biologi

Koskelo, Katri, bildkonst

Rosenberg Folke, matematik och fysik

Saarinen Johanna, hälsokunskap

Sahakoski Lena, finska

Ström Johan, matematik och fysik

Ström-Koivumäki Monica, finska

Sundgren Lotta, studiehandledare

Söderman Tove, engelska

Wetterstein Maria, modersmål och litteratur, vicerektor

Wärn Christoffer, modersmål och litteratur

 

fornamn.efternamn@edu.pargas.fi