Länkstig

Sök till oss

Sök till oss

Sök till oss via den gemensamma antagningen som ordnas varje vår. Detta gör du via studieinfo.fi. Du som går i annan skola än Sarlinska skolan fyller i kursvalsblanketten med dina preliminära kursval tillsammans med din studiehandledare. Blanketten skickas till oss.

Läs mera om skolan under vår profil.