Murupolku

Opiskelijalle

Opiskelijalle

Etsitkö opinto-opasta? Se on täällä.


Ylioppilastutkinto


Lukio-opinnot tähtäävät ylioppilastutkinnon suorittamiseen.

Lisää tietoa ylioppilastutkinnosta

kuva: Wikimedia Commons

 


Erityispainotukset

 

PIF AkatemiaPIF Akatemia on nyt toiminnassa seitsemättä vuottaan yhteistyössä toisen asteen koulutuksen kanssa Paraisilla. Urheiluakatemiatoiminta tarjoaa mahdollisuuden aamuharjoituksiin kolme kertaa viikossa, joista lukioissa saa opintopisteitä.

Lisää tietoa PIF Akatemiasta

 

 

Yrittäjyysopinnot

Yrittäjyysopinnot järjestetään yhteistyössä Pargas Svenska Gymnasium kanssa. Voit suorittaa joko kaikki opinnot tai vaikka vain yhden moduulin. Opetuskielet ovat ruotsi, suomi ja englanti. Yrittäjyyden opintojaksot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden kehittää vastuunottoa, itsetuntoa sekä luovan ajattelun kykyä. Opintojaksoilla omaksutut taidot ovat suureksi hyödyksi niin opiskelu- kuin työelämässäkin. 

Oma talous haltuun (2 op.)
Oma talous haltuun on käytännönläheinen opintojakso, joka sisältää viisi painopistettä: 1. Ansaitse 2. Käytä 3. Säästä ja sijoita 4. Lainaa 5. Suojaudu.
Opintojakson aikana opiskelijat oppivat ottamaan oman taloutensa haltuun käytännönläheisten esimerkkien avulla. Opiskelijat oppivat mm. hallitsemaan rahavirtoja, käyttämään rahaa järkevästi sekä säästämään. Tavoitteena on, että talous ei aiheuta murheita nuoren elämässä. Oma talous haltuun -opintojakson tehtävät suoritetaan verkkoympäristössä ja opintojakso järjestetään Nuori Yrittäjyys -ohjelman puitteissa.
Vuosi yrittäjänä (4 op.)
Opintojakson aikana opiskelijat ovat mukana oman yrityksen perustamisessa, ylläpitämisessä ja purkamisessa omaksuen samalla tärkeitä työelämätaitoja. Vuosi yrittäjänä on käytännönläheinen ja opettavainen opintojakso, joka jatkuu koko lukuvuoden ajan tarjoten hauskan tavan yrittäjyydestä oppimiseen. Opintojaksoon sisältyy opintovierailuja sekä opettajan ohjausta. Vuosi yrittäjänä järjestetään Nuori yrittäjyys -ohjelman puitteissa.
Get the Deal (2 op.)
Get the Deal on kaksikielinen yrittäjyyskilpailu Turunmaan toisen asteen kouluille, jotka lähettävät kilpailuun kolme kilpailijaa, jotka muodostavat joukkueen. Jokainen joukkue saa toimeksiannon yritykseltä. Kilpailu järjestetään viikonloppukilpailuna: sen aikana joukkue ratkaisee toimeksiannon ja esittelee ratkaisunsa finaalissa. Kilpailu on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 2013: Paraisten lukion joukkue on voittanut kilpailun kolme kertaa, vuosina 2014 ja 2017 sekä 2019.
Kilpailun pääasiallinen tavoite on inspiroida nuoria toisen asteen opiskelijoita yrittäjyyteen luovan ajattelun ja ongelmanratkaisun kautta, sekä yhteistyön luominen ja vahvistaminen yritysten ja koulun kesken. Get the Deal tarjoaa toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden kilpailla yrittäjyydessä oppien samalla tarpeellisia taitoja tulevaisuuden työelämään ajatellen. Voittajajoukkue palkitaan kilpailun lopussa.   

 

Turun seudun etärengas

Paraisten lukion opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Turun seudun etärenkaan verkko-opintojaksoja Moodle-alustalla.


George Méliès'n Matka kuuhun on yksi Syvenny elokuvaan -opintojaksolla katsottavista elokuvista. Kuva: Wikimedia Commons

 

 

 

 


 

 

Syvenny elokuvaan (2 op.)
Paraisten lukion opettajat Juho Kuzu ja Laura Hatva järjestävät Turun seudun etärenkaassa historian ja äidinkielen yhteistä Syvenny elokuvaan -opintojaksoa, jonka aikana tutustutaan elokuvan historiaan sekä elokuvakerronnan keinoihin ja analysoidaan useita elokuvia. Opiskelija syventää taitojaan eritellä ja tulkita fiktiivistä tarinaa ja audiovisuaalisen kerronnan ominaispiirteitä.
Opintojakso vahvistaa mielekkäällä tavalla muissa äidinkielen ja kirjallisuuden sekä historian opintojaksoissa ja ylioppilaskokeessa mitattavia analyysitaitoja ja  laajentaa kulttuurin ja tarinaperinteiden tuntemusta.

 


Opiskelijakunta

Lukion opiskelijat muodostavat opiskelijakunnan, joka valitsee keskuudestaan hallituksen. Vaalit pidetään heti lukuvuoden alettua.

Opiskelijakunnan ohjaavana opettajana toimii lehtori Laura Hatva. Opiskelijakunnan jäsenet lukuvuonna 2023-2024 ovat: Karim Achkir, Nea Andersson, Kerttu Leppäkoski, Alina Nyqvist, Amanda Riski, Akseli Sainio ja Tobias Tuomaala.

Meidän lukiomme saattaa kooltaan olla pieni, mutta sitä suuremmalla syyllä kannattaa liittyä meidän lämminhenkiseen porukkaan mukaan!

Kaikki täällä lukiossa otetaan lämmöllä vastaan, ja kaikki tiedetään ja tunnetaan. Pienen yhteisön takia kaikki opiskelijat ja opettajat ovat ainakin tuttuja, jolloin on helpompaa kysyä askarruttavista asioista. Täällä myös saa yksilöllistä ja monipuolista opetusta pienten ryhmien takia. Lukiomme haluaa auttaa kaikkia opiskelijoita loistamaan kirkkaasti ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa.
Koulussamme toimii opiskelijakunnan hallitus, joka haluaa parantaa opiskelijoiden viihtyvyyttä mahdollisimman monipuolisin keinoin. Viihtyvyyttä voidaan parantaa esimerkiksi erilaisilla tapahtumilla, kuten pikkujouluilla ja hyvinvointipäivillä. Järjestämme yhteisiä tapahtumia myös Pargas Svenska Gymnasiumin opiskelijakunnan kanssa.