Länkstig

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Träsk skola
Näsbyvägen 258
FI - 21760 Houtskär

Lärarrum 040 488 5781

Personal

Örjan Ohls, klasslärare åk 3-6, rektor 040 488 5648
Linda Brunnsberg, klasslärare åk 1-2
Petra Stenvall, timlärare i huvudsyssla, vice rektor
Caroline Törnqvist, elevassistent och eftisledare

Skolhälsovårdare Carita Lindbom-Johansson 040 488 5815
Skolkurator Sofia Nyberg 050 4774253
Skolpsykolog Nina Forsten-Lindman 050 372 8293
Speciallärare Monica Lauha 040 488 5716

epost: fornamn.efternamn@pargas.fi

Fridhems kök 040 488 5636