Länkstig

Hem och skola

Hem och skola

 

Houtskärs Hem och Skola rf

 

Föreningen ordnar i samråd med skolan olika aktiviteter under skolåret, stöder skolans verksamhet genom bidrag och sköter om skolfotograferingen. Hem och Skola upprätthåller även mellanmålsverksamhet i skolan.

Ordförande: Cecilia Skaag-Karlsson

https://www.hemochskola.fi/